Codi identificador de persona jurídica (LEI)


 

Per tal de donar compliment a la Directiva 2014/65/UE i al Reglament (UE) Nº 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell, relatius als mercats d'instruments financers, amb caràcter general, partir del 3 gener de 2018, totes les persones jurídiques que realitzin operacions financeres tindran l'obligació d'obtenir i comunicar prèviament al Banc el seu codi identificador de persona jurídica (LEI).

 
El codi LEI (Legal Entity Identifier) ​​és un codi alfanumèric,  únic a nivell mundial, que es composa de 20 caràcters.

S’haurà de disposar d’aquest codi per efectuar tot tipus operacions amb productes de renda fixa, renda variable, derivats, productes OTC, Dipòsits Estructurats, Notes Estructurades i Institucions d'Inversió Col·lectiva cotitzades (per exemple ETF i SICAV).

Si no es comunica aquest Codi al banc, amb caràcter previ a l’operació, aquest es veurà obligat a no atendre la petició efectuada.

Els encarregats de tramitar i gestionar la concessió d’aquests Codis són els Registres Mercantils.

Per a la seva obtenció s’haurà d’omplir la sol·licitud que s’ha dissenyat a l’efecte i que es troba publicada a la web del ministeri de justícia.

Una vegada omplerta la sol·licitud i pagats els honoraris corresponents, es portarà la documentació al registre mercantil que, un termini màxim de 15 dies, resoldrà la petició.

El certificat amb el Codi LEI serà enviat al correu electrònic indicat a la sol·licitud.

Els honoraris del Registre per l’emissió d’un Codi LEI nou són 100€ més Iva; mentre que les renovacions tindran un cost de 50€ més IVA.

Recordar, per tant, que el Codi LEI no té una vigència il·limitada, caduca a l’any de la seva emissió i s’haurà de renovar seguint els mateixos passos anteriors de sol·licitud i pagament d’honoraris.

Els Codis LEI espanyols es podran consultar a la web www.justicia.lei.registradores.org i els Codis LEI estrangers a la web www.gleif.org

Finalment el Codi LEI serà obligatori a partir de les següents dates d’entrada en vigor:

  • 1 de novembre 2017: per aquells que operin amb derivats.
  • 3 de gener de 2018: per la resta.

 

Per a qualsevol dubte, contacti amb l’Àrea Tributària de Cànovas.

 


 

Informació addicional

Contacti amb nosaltres. A Cànovas l'ajudem.

* Camps obligatoris