DIAGNÒSTIC DE CLIMA LABORAL

0

Mesuri la satisfacció i motivació del seu personal

Servei dirigit a: Empreses i Autònoms - Institucions


El diagnòstic de clima laboral permet mesurar el nivell de satisfacció i motivació del personal d’una empresa.
Consisteix en una anàlisi personalitzat de la situació del client per centrar-nos en els aspectes que més el preocupen. En base a la informació rebuda, es prepararà un qüestionari pels treballadors que permeti descobrir en quins punts pot millorar l’empresa respecte a la satisfacció dels treballadors.

Beneficis:

Reducció de l’absentisme
Reducció de la rotació
Millora del treball
Millora de la productivitat


Obtindrà un informe personalitzat amb els resultats que seran la base per crear plans d’acció a mida de les necessitats de cada empresa i poder així solventar el problema que comporta la insatisfacció laboral del personal.

Aspectes clau que s’analitzen amb el diagnòstic:

Lideratge: Saben gestionar als seus subordinats els caps d’àrea?
Relacions: Es fomenta la bona relació entre companys?
Implicació: Els treballadors vetllen per l’empresa? Se’n senten part? En definitiva, quin grau de compromís tenen amb la organització?
Reconeixement: Sembla més fàcil opinar de les coses mal fetes que reconèixer una bona feina, però és un aspecte clau per motivar el treballador.
Remuneracions: Realment la remuneració respon a la feina feta? Es premia a qui més produeix?
Igualtat: Donem les mateixes oportunitats a tots els treballadors?


Cànovas 1852 S.L. disposa de l’equip de professionals adients, compost per advocats i titulats en Recursos Humans, per diagnosticar el clima de la seva empresa i detectar els problemes a tractar per solventar els inconvenients generats per la insatisfacció laboral.


Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net, al telf. 972 20 26 00 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.