DRET CIVIL

0

DRET CIVIL

Servei dirigit a: Empreses i Autònoms - Particulars - Institucions


Prestem assessorament jurídic i donem solucions en assumptes i aspectes rellevants pels nostres clients, sigui en l'àmbit personal, familiar, empresarial o professional, patrimonial, contractual, etc.

Ens motiva donar als nostres clients l'òptim assessorament legal i la informació que aquests necessiten per actuar i prendre les decisions més adequades en benefici i defensa dels seus interessos.

Estem en disposició de donar-li assessorament professional i personalitzat, cercant el millor per vostè sigui en l'àmbit extrajudicial, judicial o de l'arbitratge.


En aquest àmbit estem especialitzats en:

  • Contractes, reclamacions judicials i extrajudicials, drets i obligacions (per exemple: contractes de compravenda, d'arrendament urbans, rústics, de negoci, de precari, de mandat, de préstec, d'assegurança, de renda vitalícia, de prestació de serveis, de permuta, de garantia, d'obra, de societat, de donacions; dacions en pagament).
  • Dret immobiliari, dret registral i dret de la construcció (dret de propietari, d'usdefruit, d'ús i habitació; servituds; drets de superfície; hipoteques; drets de tempteig i retracte; immatriculacions de finques, declaracions de major cabuda, agrupacions, agregacions, segregacions; usucapions; declaracions d'obres noves; propietats horitzontals; comunitats de béns).
  • Fundacions privades i associacions (constitució i estatuts, gestió, legalització).

Consulti'ns allò que li preocupi i li donarem solució.


Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net, al telf. 972 20 26 00 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.