DRET D'EMPRESA

DRET D'EMPRESA

Servei dirigit a: Empreses i Autònoms


Prestem assessorament legal puntual i recurrent tant a empresaris individuals com a societats i entitats mercantils, donant-los-hi suport per resoldre tots els assumptes, consultes i qüestions de caire jurídic, siguin ordinàries del dia a dia o especials, que el desenvolupament de la seva activitat empresarial els hi planteja.

Oferim l'opció d'establir acords d'assessorament recurrent amb l'extensió i preu (iguala) adaptats a cada client.

Tenim els professionals i els recursos per donar-los-hi assessorament global, complert i satisfactori, tant en l'àmbit extra judicial com en procediments judicials i d'arbitratge.


En aquest àmbit, som especialistes en:

  • Dret general de societats mercantils (constitució, dissolució i liquidació de tot tipus de societats; ampliacions i reduccions de capital; operacions acordió; altres modificacions estatutàries; assessorament legal tant a administradors individuals i a consells d'administració com a Juntes d'accionistes i socis; implementació de pràctiques de bon govern).
  • Estructuració de grups d'empreses.
  • Reestructuracions societàries (transformacions, fusions, escissions, transmissions de negocis, actius i passius).
  • Empresa familiar (Successió de l'empresa familiar; Protocols regulatoris).
  • Contractació mercantil.
  • Dret de defensa de la competència i competència deslleial.
  • Dret concursal.
  • Compromís de Responsabilitat Corporativa (elaboració i implementació d'un Codi de Conducta o Ètic corporatiu).
  • Responsabilitat penal de les societats (elaboració i implementació de plans per prevenir la comissió de delictes imputables a les societats).
  • Procediments judicials i d'arbitratge.

Volem assessorar coneixent i implicant-nos en el seu negoci.


Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net, al telf. 972 20 26 00 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.