LA RECLAMACIÓ DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL

 canovas-018-7.jpg

RECLAMACIÓ DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL

Servei dirigit a: Empreses i Autònoms - Particulars


La sentència del Tribunal Suprem, de 3 de juliol de 2018, ha establert l'abast de la declaració d'inconstitucionalitat de la plusvàlua municipal efectuada pel Tribunal Constitucional a la STC 59/2017, assenyalant que no procedeix la liquidació de l'impost en els casos en què s'acredita la inexistència d'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Cànovas li ajuda a reclamar la devolució de les plusvàlues pagades.


A Cànovas l'assessorem per recuperar la plusvàlua municipal en els supòsits de vendes d'immobles amb pèrdues o ens els quals no s'hagi produït un increment del valor del terreny.

Els nostres serveis inclouen l'anàlisi de les liquidacions de plusvàlua i la documentació relacionada amb l'adquisició i la transmissió de l'immoble, així com la preparació de les sol·licituds i recursos necessaris fins a l'obtenció dels imports pagats indegudament.

En els casos en què sí s'hagi produït un increment de valor, ens posem també a la seva disposició per analitzar la viabilitat d'impugnar les liquidacions de plusvàlua, ja que hi ha altres supòsits pendents de resolució pels Tribunals (error en la fórmula de càlcul de l'impost i supòsits de liquidacions superiors a la plusvàlua realment obtinguda) que es podrien resoldre de forma favorable en els propers mesos.


Si vol recuperar el que va pagar de forma improcedent per la plusvàlua municipal, únicament necessitem que ens comuniqui el seu interès en el següent formulari i contactarem amb vostè per a iniciar la reclamació.


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net, al telf. 972 20 26 00 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.