EMPLEATS DE LA LLAR

EMPLEATS DE LA LLAR

Servei dirigit a: Particulars 


Fem l’alta del cap de casa i del treballador de la llar. Fem el contracte de treball i les nòmines. Fem el certificat de percepcions a efectes de l’IRPF. Gestionem la resolució del contracte per desistiment o per acomiadament o per baixa voluntària. Calculem els imports que corresponen. Assessorem i guiem al cap de casa o els seus familiars, des de la contractació del/a treballador/a fins la resolució final de la relació.

El cap de casa o el titular del domicili a on un empleat/da de la llar realitza les seves tasques, és qui ha de tramitar l'alta del treballador.

Som especialistes en règim especials, i més en aquest sistema concret dels empleats de la llar. També l’aconsellem per què pugui saber quina és la seva millor opció. Fem les sol·licituds de pagament directe en benefici del treballador, de canvis de bases, ... fem comunicacions vàries ... etc.

També gestionem tot allò relacionat amb els permisos de treball i residència per a treballadors no comunitaris, que volen prestar serveis com empleats/des de la llar.

Gestionar aquests assumptes de forma individual i sense l’assessorament professional adient, pot comportar a la llarga uns perjudicis inicialment no previstos -en quan a minoració de prestacions futures del treballador, per enquadraments incorrectes, haver d’assumir despeses per liquidacions complementàries o recàrrecs o sancions ...


El client que vol gestionar l’alta, baixa, o variació en aquest sistema especial dels treballadors de la llar, troba a Cànovas uns especialistes i un suport tècnic en tots els tràmits. No s’ha de desplaçar a l’administració ni perdre temps en tràmits burocràtics. Alhora obté un assessorament i una visió global de la seva relació amb l’empleat de la llar, des de l’alta, fins la resolució contractual.


Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net, al telf. 972 20 26 00 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.