OBTENCIÓ DEL NIE I EXPEDIENTS D'ESTRANGERIA

0
pages-1237059-640x480-2.jpg

OBTENCIÓ DEL NIE I EXPEDIENTS D’ESTRANGERIA

Servei dirigit a: Empreses i Autònoms - Particulars 


Tramitem les sol·licituds del número d’identificació de l’estranger.

Realitzem els expedients de sol·licituds per a treballadors no comunitaris per obtenir-los el permís de treball i residència -per compte d’altri o per compte pròpia. Des de la figura de l’arrelament social com qualsevol altra possibilitat d’obtenció del permís. Fem tots els tràmits, des de l’assessorament del cas concret, la presentació de l’expedient, i l’acompanyament i guiatge al client en tots els tràmits. A la fi obtinguda la resolució estimatòria, gestionem les altes dels treballadors, en el règim que sigui, tot redactant el contracte de treball i gestionant allò previst.

Fem tot l'assessorament del cas concret, la presentació de l'expedient i l'acompanyament i guiatge al client en tots els tràmits.

Gestionar aquests assumptes sense l'assessorament professional adient, pot comportar a la llarga greus perjudicis.


Les empreses, particulars, institucions o administracions públiques poden tenir la necessitat d’incorporar a la seva plantilla treballadors que no tenen la possessió del permís requerit. Avaluem les situacions de fet i gestionem l’expedient que ha de concloure amb l’obtenció el permís sol·licitat.

Gestionar aquests assumptes de forma individual i sense l’assessorament professional adient, pot comportar a la llarga uns greus perjudicis com l’haver d’assumir responsabilitats laborals, administratives, o fins i tot ser objecte de sancions prou severes per part de la inspecció de treball.


El client que vol obtenir un permís de treball i residència per un futur treballador seu -o per ell mateix, cas d’esdevenir treballador per compte pròpia- troba a Cànovas uns especialistes i un suport tècnic en tots els tràmits. No s’ha de desplaçar a l’administració ni perdre temps en tràmits burocràtics. Alhora obté un assessorament i una visió global per aconseguir el fi previst.


Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net, al telf. 972 20 26 00 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.