PREVENCIÓ DELS RISCOS LABORALS

0
helmet-1144316-640x480-5.jpg

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Servei dirigit a: Empreses i Autònoms - Institucions


Som coneixedors de la normativa de LPRL i l’assessorem per implantar a la seva empresa el procés de prevenció de riscos laborals previst. Mirem per què tingui una adequada avaluació inicial dels riscos laborals, i per què el pla de prevenció sigui el que correspon. Vetlem per què acompleixi allò establert en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i la seva empresa n’obtingui un benefici.

Donar importància a la Prevenció Riscos Laborals esdevé un menor nombre d'incidents en el dia a dia del seu negoci.

Ens coordinem amb una entitat de prevenció aliena per donar-li el servei previst. Les empreses, particulars, administracions públiques o institucions han de vetllar per tenir una prevenció de riscos eficaç: han d’avaluar els riscos, han de fer un pla de prevenció i l’han d’executar. L’han d’implantar i l’han de mantenir. Han de vetllar per què hi hagi una coordinació entre els diferents integrants de l’empresa, i amb altres empreses o centres de treball on els treballadors propis o de tercers, presten serveis conjuntament o no. Cànovas l’assessorarà i ajudarà en aquest procés.

No fer res amb la prevenció de riscos laborals, o fer-ho de forma deficient o no prevista, li pot comportar a l’empresa haver d’assumir greus responsabilitats, de caire administratiu -sanció-; de caire penal; d’haver d’assumir un recàrrec de prestacions, d’haver de fer front a una responsabilitat social o civil addicional ... etc.


Cànovas es posa al seu servei amb els professionals que té, tant per prevenir -per fer i implantar tot allò previst de forma prèvia a la contingència- com per curar, quan ha succeït ja la contingència, per mirar que el client no hagi d’assumir responsabilitats, o si més no, les menys possibles.


Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net, al telf. 972 20 26 00 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.