QUOTA INTEGRAL DE LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

0
bar-chart-fence-1337396-639x427-2.jpg

QUOTA INTEGRAL DE LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

Servei dirigit a: Empreses i Autònoms - Institucions


La nostra gran experiència, estar al dia dels canvis normatius, la formació i titulació que disposem els integrants de l'Àrea Laboral i de Seguretat Social de Cànovas, ens permet gestionar tots els assumptes relacionats amb el món Laboral i la Seguretat Social, de tots els règims (general, agrària, mar, etc, ...).

El servei de quota integral de Laboral i Seguretat Social inclou la realització de tot allò relacionat amb les altes, baixes, contractes, pròrrogues, càlcul de nòmines, etc...  

El servei de quota integral de Laboral i Seguretat Social inclou la realització de tot allò relacionat amb les altes, baixes, contractes, pròrrogues, càlcul de nòmines, tramitació de cotitzacions, incidències, retencions a compte de treballadors/professionals, ... i totes les altres obligacions legals. La concertació d’aquesta quota implica l’externalització a uns especialistes de tots els serveis Laborals i de Seguretat Social, amb la qual cosa l’empresa se centra en la seva pròpia activitat.

Es dirigeix a qualsevol empresa, particular o institució pública, amb treballadors / funcionaris / càrrecs polítics / ”becaris” ... Pel cas que només hi hagi autònoms també gestionem tot allò que s’hi relacioni -càlcul emoluments, irpf ... Som especialistes i líders en gestió i assessorament d’aquests assumpte per a les administracions locals. Abastem totes les activitats sectorials i àmbits geogràfics. Abastem totes les situacions i tots els règims.

Pot succeir que la mateixa empresa vulgui gestionar-s’ho o s’ho gestioni amb algun professional amb manca de coneixements, amb el risc de no estar al cas de totes les especificacions, i de no estar el dia en quan a la normativa a aplicar. A la llarga, l’entitat que sigui, pot ser objecte de sancions administratives, de liquidacions complementàries, d’haver d’assumir els recàrrecs que siguin, d’haver de fer front a complements de prestacions, que laboralment els treballadors demandin l’empresa ... etc.


La realització del que se’n derivi d’aquesta quota implica l’externalització a uns especialistes de tots els serveis Laborals i de Seguretat Social, amb la qual cosa l’empresa se centra amb allò que li és proper, o sigui, el seu objecte social, comercial o industrial.


Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net, al telf. 972 20 26 00 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.