ADEQUACIÓ RGPD PER EL SEU NEGOCI

business-man-1236606-639x424-2.jpg

LOPD Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal

Servei dirigit a: Empreses i Autònoms - Institucions


La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) té com a funció, garantir i protegir, pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment, el seu honor i intimitat personal i familiar.

L'incompliment de la LOPD pot comportar sancions entre 601€ i 601.012€.

Aquestes sancions poden afectar greument als resultats de les empreses.


Fora de l'àmbit personal, l'han de complir:

 • Les empreses privades.
 • Les persones físiques en el compliment de la seva activitat.
 • Les administracions públiques.
 • Les associacions (incloent les de sense ànim de lucre).
 • Els organismes públics o privats.

Aquesta llei es basa en garantir una sèrie de principis, com ara:

 • Qualitat de les dades.
 • Deure d'informació, en la recollida de dades personals.
 • Consentiment de l'afectat.
 • Tractament de dades personals
 • Seguretat i comunicació de les dades.
 • Accés a les dades per part de tercers.

Cànovas 1852 S.L. disposa de l'equip de professionals adient, compost per advocats i professionals de les tecnologies de la informació, per a l'adequació i el manteniment de la LOPD en el seu negoci, institució o associació.


Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net, al telf. 972 20 26 00 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.