Actuacions de la Inspecció de Treball per l'any 2017

20/02/2017

Campanyes de control sobre l'acompliment de la normativa Laboral i de Seguretat Social


 

Amb el nostre afany d'informar-los puntualment de tot allò relatiu a l'àmbit Laboral i de Seguretat Social de la seva empresa, els comuniquem que actualment - i previst també en endavant - la Inspecció de Treball i Seguretat Social està centrant les seves actuacions de control i fiscalització de les obligacions empresarials vers els assumptes següents:

 

 • Subcontractació.
 • Externalització de serveis.
 • Empreses multi-serveis
 • Contractes a temps parcial i temps complert: registre diari de la jornada d'aquests treballadors i registre disponible al centre de treball.
 • Control d'hores extraordinàries: pagament i cotització i emmascarament.
 • Contractes temporals: justificació de la temporalitat; encadenament de contractes temporals.
 • Contractes formatius: verificar la seva finalitat d'ensenyar un ofici i la correcta distribució d'hores de formació i treball efectiu.
 • Quota del 2% de treballadors amb minusvalidesa en empreses de més de 50 treballadors.
 • Discriminació salarial.
 • Protocols d'assetjament sexual en empreses de menys de 250 treballadors.
 • Prevenció de riscos laborals. Condicions de seguretat i salut. Ergonomia. Gestió de la prevenció (SSPP i més).
 • Micro-empreses (menys de 10 treballadors).
 • Empreses amb accidentalitat inusual.
 • Economia submergida i economia irregular.

 

Poden descarregar el Full Informatiu corresponent en l'enllaç de la part dreta d'aquesta pàgina web.