Ajudes a la digitalització per a empreses de 10 a 50 treballadors

04/03/2022

Vols aconseguir fins a 12.000 euros per digitalitzar el teu negoci?

Ha sortit la convocatòria dels primers ajuts destinats a la digitalització d’empreses d’entre 10 i menys de 50 empleats. La quantia de l’ajut o bo digital serà de 12.000 €  amb els que les pimes podran adquirir solucions de digitalització per a àrees clau com: web i presència a Internet, gestió de xarxes socials, comerç electrònic, gestió de clients, serveis i eines d’oficina virtual, intel·ligència empresarial i analítica, gestió de processos, factura electrònica, comunicacions segures o ciberseguretat.

 

 Programa Kit Digital

El programa Kit Digital té com a objectiu promoure la digitalització de petites empreses, micropimes i autònoms, i contribuir a modernitzar el teixit productiu espanyol.

Està dotat amb un pressupost de 3.067 milions d'euros, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l'agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025, i té l'objectiu de digitalitzar prop d'un milió de pimes i autònoms en tot el territori nacional de tots els sectors productius durant els pròxims tres anys.

 


Convocatòria d'ajuts del Kit Digital del segment I (entre 10 i menys de 50 empleats)

Des del 15 de març a les 11.00 h fins al 15 de setembre a les 11.00 h o fins a esgotar el pressupost, les empreses interessades podran sol·licitar aquests ajuts a la seu electrònica de Red.es (https://sede.red.gob.es).

L'import màxim total dels ajuts regulats en la present convocatòria és de cinc-cents milions d'euros (500.000.000 €).

Aquesta ajudes es vehiculen mitjançant un agent digitalitzador, que són les entitats habilitades per a subscriure "acords de prestació de solucions de digitalització" amb les empreses beneficiàries dels ajuts del programa Kit Digital i titulars del bo digital. La seva funció és col·laborar i ajudar les pimes en el procés de sol·licitud dels ajuts i també seran representants voluntaris i en les actuacions de control que se'n derivin.

A més, seran ells els que presentin tota la documentació justificativa i, una vegada s'hagi prestat el servei i aprovat la seva justificació, els que rebin el pagament del bo digital.

 


A què es podrà destinar aquest ajut?

Es podrà destinar a l'adopció de solucions de digitalització la fi de la qual sigui substituir les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional. Per considerar-se millora funcional, haurà de complir els següents requisits:

  1. La solució ha de ser completament nova i complir tots els requisits mínims de la categoria a la qual pertany, conforme a l'annex IV de les bases reguladores.
  2. Que la solució substituïda no complís amb algun dels requisits mínims exigits en la mateixa categoria de solució de digitalització corresponent.

No es considerarà millora funcional:

  1. Cap desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i funcionalitats de la solució existent.
  2. Actualització de versions de programari pel proveïdor, això és, lliuraments que el proveïdor tregui sobre una versió.
  3. Actualització o millora de versions.

 


Qui en pot ser beneficiari?

Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts les petites empreses (segons el que s'estableix en l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat) i persones en situació d'autoocupació del Segment I (entre 10 i menys de 50 empleats), el domicili fiscal dels quals estigui situat en territori espanyol, que acreditin el compliment dels requisits establerts en els articles 7 i 8 de les bases reguladores i l'apartat segon de la convocatòria.

No podran ser beneficiàries: les persones físiques o jurídiques que siguin agents digitalitzadors adherits, ni aquelles amb les quals aquests contractin o subcontractin per a la prestació, en tot o en part, de solucions de digitalització; les empreses de naturalesa pública i les entitats de dret públic; els col·legis professionals, les societats civils, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que no tingui personalitat jurídica.

 


Quin import d'ajut puc obtenir?

L'import màxim d'ajut per beneficiari serà de dotze mil euros (12.000 €). Els imports màxims d'ajut per categoria de solucions de digitalització, així com la durada que s'ha de mantenir la prestació del servei per al Segment I són els següents:

 

CATEGORIA DE SOLUCIONS DE DIGITALITZACIÓ

MESOS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

AJUTS PER A LES CATEGORIES DE SOLUCIONS DE DIGITALITZACIÓ PER AL SEGMENT I (10 < 50 EMPLEATS)

Lloc web i presència a Internet

12

2.000 €

Comerç electrònic

12

2.000 €

Gestió de xarxes socials

12

2.500 €

Gestió de clients

12

4.000 € (inclou tres usuaris)

Business Intelligence i analítica

12

4.000 € (inclou tres usuaris)

Gestió de processos

12

6.000 € (inclou deu usuaris)

Factura electrònica

12

1.000 € (inclou tres usuaris)

Serveis i eines d'oficina virtual

12

250 € per usuari (fins a quaranta-vuit usuaris)

Comunicacions segures

12

125 € per usuari (fins a quaranta-vuit usuaris)

Ciberseguretat

12

125 € per usuari (fins a quaranta-vuit usuaris)

 

 

Des de Grup Cànovas us oferim el servei de gestió del kit digital.


Si esteu interessants en aconseguir aquesta ajuda, poseu-vos amb contacte amb el vostre assessor habitual mitjançant el seu mail, a info@canovas.net o mitjançant el Whatsapp 620 27 38 74


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.