Ajudes a la industria manufacturera per a plans d’innovació i sostenibilitat

19/08/2021

S’ha publicat la convocatòria d'ajuda a plans d'innovació i sostenibilitat en l'àmbit de la industria manufacturera en l'any 2021

Hi ha temps per presentar la sol·licitud fins el dia 26 d’agost de 2021


Qui en pot ser beneficiari?

Les societats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites en el registre corresponent, amb independència de la seva mida, que desenvolupin una activitat industrial, i que no formin part del sector públic


Quines activitats es consideren industrials?

Les que s’inclouen en l’Annex de l’ordre. Podeu consultar-les aquí.

Les mes rellevants son les activitats que es detallen a continuació:

10 Industria de la alimentación

11 Fabricación de bebidas

12 Industria del tabaco

13 Industria textil

14 Confección de prendas de vestir

15 Industria del cuero y del calzado

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería

17 Industria del papel

18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados: impresión, encuadernación

19 Coquerías y refino de petróleo

20 Industria química

21 Fabricación de productos farmacéuticos

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

27 Fabricación de material y equipo eléctrico

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques  

30 Fabricación de otro material de transporte  

31 Fabricación de muebles  

32 Otras industrias manufactureras  

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo


Objectius del programa

El desenvolupament i implementació de plans d'innovació i sostenibilitat en les empreses industrials a través de l'execució de projectes de recerca industrial, desenvolupament tecnològic, innovació de processos i d'organització d'empreses industrials en diverses prioritats temàtiques, i d'inversions enfocades a la sostenibilitat a través de la millora de l'eficiència energètica i la protecció ambiental més enllà de les normes de la Unió.


Àmbits temàtics

Hi ha dues línies d’actuació:

  1. Línia d'Investigació, Desenvolupament i Innovació
  2. Línia d'Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica

Els àmbits temàtics de la convocatòria abasten aspectes com l'economia circular i ecoinnovació aplicades a la millora de les cadenes de valor; descarbonització, eficiència energètica, noves fonts d'energia renovable i reducció d'emissions contaminants; materials i productes avançats; i innovació en processos de qualitat i seguretat.


Tipus d’ajudes

Les iniciatives seleccionades accediran a ajudes fins al 80% del pressupost finançable, en una barreja de subvencions de fins a 1,4 milions d'euros per pla completant amb préstecs reemborsables al  tipus d'interès del 0% i amb un termini d'amortització total de 10 anys amb 3 de carència.


On es poden fer els tràmits?

Es poden demanar mitjançant el portal d’ajudes del Ministeri d’Industria, comerç i turisme.  Hi podeu accedir des d’aquí

Al portal trobareu diversa informació per poder presentar els projectes, guies i models

US FACILITEM AQUESTA INFORMACIÓ D’URGÈNCIA PERQUÈ PUGUEU DEMANAR LES AJUDES SI SON DEL VOSTRE INTERÈS,

Per a més informació sobre els detalls de la convocatòria i l’Annex de les activitats incloses, podeu consultar les bases aquí

 


Tota aquesta informació és de primera hora i, basada només, en les informacions facilitades pel Govern en relació a l’avantprojecte concret, i limitada doncs al que s’inclou en aquest i simplement amb un valor divulgatiu, no pas legal -www.lamoncloa.gob.es

Restem a l’espera doncs de l’aprovació finalment de la norma que sigui, que ho reguli legalment, i amb l’abast concret i específic.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui.


Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.