Ajudes de 2.500 euros per a professionals del sector turístic afectats econòmicament pel COVID-19

16/04/2020

La Generalitat obre una línia d'ajuts destinats a professionals i microempreses del sector turístic, afectades per la situació de crisi ocasionada pel COVID-19, per a reprendre l'activitat un cop passat l'estat d'alarma. Aquests ajuts són compatibles amb els ajuts d'autònoms, i són compatibles amb qualsevol altre ajut, sempre i quan es mantingui l'activitat durant al menys 1 any.


Import i pagament de l’ajuda:

El pagament de la subvenció es farà amb un únic pagament del 100% de l’import de la subvenció (2.500 €) a partir del moment en què es resolgui la concessió.


A qui va destinada la subvenció?

 • Establiments d'allotjament turístic: establiment hotelers, apartaments turístics, càmpings, establiments de turisme rural
 • Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a Catalunya, Destination managers companyies, Organitzadors professionals de congressos, i explotadors d'habitatges d'ús turístic
 • Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori
 • Guies de turisme habilitats

A qui NO va destinada la subvenció?

Aquesta línia d'ajuts exclou expressament els establiments de restauració i allotjaments juvenils.


Resum dels requisits que cal complir per accedir als ajuts

 • Fins a 5 treballadors/es (fixes o discontinus) abans de l'inici de la crisi del Covid-19
 • Facturació màxima de 500.000€ en el darrer exercici
 • Desenvolupar l'activitat i tenir seu fiscal a Catalunya
 • Havien d'estar inscrits al Registre Turístic de Catalunya (si escau) abans del 15 de març de 2019
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social Autònoms: estar donats d'alta almenys des de fa un any.
 • Els ajuts no inclouen les persones treballadores autònomes que treballen per una única empresa
 • Explotadors d'habitatges d'ús turístic: estar donats d'alta a l'IAE (685 “allotjaments turístics extra hotelers”; o 686, “explotació d'apartaments privats a través d'agència o empresa organitzada”; o al 861.1 “lloguer d'habitatges”. Els HUTS que gestionen han de disposar de la corresponent llicència municipal.

Termini de sol·licitud.

Aquest tràmit es pot sol·licitar des del 16 d'abril de 2020 i fins a exhaurir el pressupost.


Forma de la tramitació.

 • La sol·licitud es tramitarà per internet a través de la pàgina web de la Generalitat, mitjançant els formularis que hi penjaran.
 • Un dels formularis inclourà una declaració responsable del compliment dels requisits.
 • Se signarà mitjançant certificat de signatura electrònica.

Procediment de concessió.

 • S’utilitza el procediment de concurrència no competitiva, per tant, les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació.

Restem a la vostra disposició per atendre els vostres dubtes, estudiar cada cas i tramitar les accions que siguin necessàries per al vostre negoci.

Podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.