Ajudes i subvencions de la Generalitat de Catalunya per a particulars, empreses, PIMES i autònoms.

04/06/2020

Us detallem diverses ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a particulars, empreses i autònoms.


Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8133

Data de publicació: 14/05/2020

Termini:  9/06/2020

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8133/1794312.pdf


Subvencions per a despeses estructurals d'entitats afectades pel cessament de l'activitat cultural a causa de l'estat d'alarma amb motiu de la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8135

Data de publicació: 18/05/2020

Termini:  sense determinar

Organisme oficial: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794669.pdf


Ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8139

Data de publicació: 22/05/2020

Termini:  31/10/2020

Organisme oficial: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8139/1795300.pdf


Ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries de les línies del Pla d'assegurances agràries 2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8133

Data de publicació: 14/05/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8133/1794389.pdf


Subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8142

Data de publicació: 27/05/2020

Termini:  3/07/2020

Organisme oficial: Agència de l'Habitatge de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8142/1795728.pdf


Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8142

Data de publicació: 27/05/2020

Termini:  3/07/2020

Organisme oficial: Agència de l'Habitatge de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8142/1795714.pdf


Ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8135

Data de publicació: 18/05/2020

Termini:  30/09/2020

Organisme oficial: Agència de l'Habitatge de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794633.pdf


Ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal en els sectors porcí, cunícola, oví/cabrum i de producció de mol·lusc per a l'any 2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8134

Data de publicació: 15/05/2020

Termini:  6/07/2020

Organisme oficial: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8134/1794445.pdf


Subvencions de suport a les despeses derivades de l'organització a Catalunya d'esdeveniments internacionals i d'actes d'entitats catalanes o dels organismes i xarxes europeus i internacionals amb què es relacionen, en l'àmbit d'acció exterior del qual és competent el Departament

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8133

Data de publicació: 14/05/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8133/1794306.pdf


Ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a l'any 2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8134

Data de publicació: 15/05/2020

Termini: 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pèrdua de vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març

Organisme oficial: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8134/1794520.pdf


Ajuts de minimis corresponents a l'any 2019-2020 a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8134

Data de publicació: 15/05/2020

Termini: 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pèrdua de vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març

Organisme oficial: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8134/1794484.pdf


Ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8138

Data de publicació: 21/05/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència de Residus de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8138/1795119.pdf


Aquest és un recull de les diverses convocatòries d’ajudes vigents. Per a mes informació, podeu consultar la normativa específica de cada convocatòria

Restem a la vostra disposició per atendre els vostres dubtes, estudiar cada cas i tramitar les accions que siguin necessàries per al vostre negoci.

Podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.