Ajuts a activitats amb treballadors en ERTO a gener 2021

10/02/2021

Ajuts extraordinaris per a petites empreses, microempreses, cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec en situació de ERTO


La quantia de l'ajut és de 2.000 euros per treballador en situació d'ERTO actiu, a data de 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari. El tràmit per demanar l'ajut començarà el dilluns 15 de febrer a les 12.00 h, i es podrà fer fins al dia 22 de febrer de 2021 a les 12.00 h.


Qui en pot ser beneficiari?

 • Les micro i petites empreses i les cooperatives amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en ERTO actiu a data 31/01/2021.
 • Petita empresa: menys de 50 treballadors i volum de facturació anual inferior a 10.000.000 €
 • Microempresa: persona física o jurídica amb menys de 10 treballadors i volum de facturació anual inferior a 2.000.000 €.
 • Cooperatives amb menys de 50 treballadors i volum de facturació anual inferior a 10.000.000 €. 

Atenció: Aquests ajuts no els poden demanar autònoms a títol individual, ni les fundacions i/o empreses que es troben participades en més d'un 50% per capital públic.


Quins requisits s’han de complir?

 • Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.
 • Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte al 31 de desembre de 2020.
 • En cas d'incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents.
 • Per fer el càlcul del nombre de treballadors, s'ha de tenir en compte el nombre total de treballadors, independentment del tipus de jornada.

Termini de presentació:

El tràmit per demanar l'ajut començarà el dilluns 15 de febrer a les 12.00 h, i es podrà fer fins al dia 22 de febrer de 2021 a les 12.00 h.


Quins són els criteris de concessió?

Sobre la base dels criteris de puntuació:

Es valoraran els següents criteris d'acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts:

 1. Empreses que han mantingut o incrementat la seva facturació en l'exercici 2020, respecte a l'exercici 2019:

0 punts.

 1. Empreses que hagin sofert una disminució de la facturació de l'exercici 2020 respecte a l'exercici de 2019, se'n calcularà el percentatge de disminució i es donarà el nombre de punts corresponents en funció d'aquest percentatge:

Fins a 100 punts.

En aquells casos en què l'empresa fos creada amb posterioritat al 1 de gener de 2019, es procedirà pel càlcul de la facturació de la següent manera:

 • Empreses creades abans del 30 de setembre 2019: es tindrà en compte la comparativa de la facturació de l'últim trimestre del 2019 versus la facturació de l'últim trimestre del 2020.
 • Empreses creades a partir del 1 d'octubre de 2019: es tindrà en compte la comparativa de la mitjana de facturació dels dos primers mesos de vida de l'empresa amb la facturació del gener del 2021.

Com he de demanar l’ajut?

L'única manera vàlida de demanar l'ajut és telemàticament i a partir del formulari específic que es troba a internet, a Tràmits gencat o al Canal Empresa.

Es imprescindible tenir el certificat digital per fer el tràmit


Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives (DOGC núm. 8336, publicat el 08/02/2021)

Per a mes informació, podeu consultar les bases de la convocatòria aquí


 

NOTA IMPORTANT:

Cal mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020. En cas d'incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents.

A efectes d'aquestes bases, es considera nombre de treballadors a la suma del nombre total de treballadors que té l'empresa, ja estiguin en ERTO o en actiu, independentment del tipus de jornada (complerta, reduïda....)

 


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions. 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.