Ajuts a microempreses i autònoms per al manteniment dels llocs de treball. Recull d’ajudes vigents

14/08/2020

El SOC ha obert una convocatòria d'ajuts extraordinaris, per a l'any 2020, per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes.

L'objecte de l'ajut és el manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin fins a 10 persones treballadores a la seva plantilla que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l'estat d'alarma.

El compromís, entre d'altres, dels beneficiaris de l'ajut és mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l'estat d'alarma i, com a mínim, durant els dotze mesos següents a l'atorgament de l'ajut.

 

Ajuda:

50% del salari mínim interprofessional per a un màxim de tres persones treballadores i durant sis mesos, o la part proporcional equivalent en el cas de contractes a jornada parcial, sempre i quan aquestes microempreses i persones treballadores autònomes mantinguin el 100% de la plantilla que tenien en el moment anterior a l’estat d’alarma, i com a mínim, durant els 12 mesos següents al reinici de l’activitat

 

Beneficiaris:

Els beneficiaris poden ser persones treballadores autònomes o microempreses que ocupin fins a 10 persones treballadores i tinguin un volum de negoci anual o bé amb un balanç general anual que no superi els 2 milions d'euros, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.

S'inclouen les societats mercantils, les societats cooperatives, les societats laborals, les societats civils privades i les comunitats de béns que ocupin fins a 10 persones treballadores.

Queden excloses les persones membres d'òrgans d'administració de societats, persones sòcies de cooperatives o societats laborals i els treballadors autònoms col·laboradors.

 

Termini de presentació:

Fins el 30 de setembre de 2020

 

Supòsits de suspensió de l’activitat subvencionables:

Algun dels supòsits següents:

  • La suspensió de l'obertura de tots els establiments indicats a l'article 10 i l'Annex del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i qualsevol altra normativa que l'afecti que es pugui aprovar amb posterioritat.
  • La suspensió d'activitat a conseqüència d'haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació

Per a mes informació, podeu consultar les bases de la convocatòria aquí

 

Recull de mesures econòmiques i socials per a empreses i autònoms

Al canal empresa de la Generalitat podeu trobar un recull de les mesures que l'administració ha pres per ajudar a empreses i autònoms.

Es poden trobar classificades per tipus de mesura (com ara ajuts, o crèdits i préstecs o ajornaments de tributs...) i també a la classificació sectorial on podreu trobar les que són d'aplicació específica al vostre sector d'activitat (comerç, indústria, cultura...).

Podeu trobar totes les mesures (obertes i tancades), aquí

Mesures i línies d'ajut disponibles per sectors d'activitat, aquí

 


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net

 

Girona, 14 d’agost de 2020

 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.