Ajuts per a PIMES del comerç, artesania i moda i la seva reactivació

29/04/2020

IMPORTANT: Els tràmits estaran disponibles per sol·licitar els ajuts a partir de les 00:00 del dijous 30 d'abril.


El 29/04/2020 s'han publicat al DOGC les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les entitats de l'àmbit del comerç, dels serveis, de l'artesania i de la moda per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19.


Qui en pot ser beneficiari?

Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions:

 • Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA),
 • Les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques,
 • Les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

Pel Programa 3. Programa de reactivació del comerç, Programa 5. per a la reactivació de la moda catalana i Programa 6. per a la reactivació de l'empresa artesana, únicament poden ser beneficiàries les empreses obligades a tancament per el Real Decreto 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per el COVID-19, o aquelles que hagin vist disminuïda la seva facturació, de com a mínim un 70 % respecte als mesos de març i abril de l'any anterior.

Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Als efectes d'aquestes bases reguladores s'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

 • Tallers mecànics.
 • Serveis fotogràfics.
 • Copisteries i arts gràfiques.
 • Serveis de reparacions.
 • Tintoreria i bugaderies.
 • Perruqueria i salons d'estètica i bellesa.
 • Bars i restaurants.
 • Serveis de menjar preparat i càtering.

Als efectes d'aquestes bases reguladores s'entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

S'entenen com empreses artesanes aquelles que desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d'oficis artesans publicat a l'annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal, modificat per l'Ordre EMO/292/2015, de 15 de setembre, per la qual s'incorporen nous oficis al Repertori de famílies d'oficis artesans. S'exclou expressament l'artesania alimentària.

S'entenen com empreses de moda aquelles que comprenen activitats intensives en disseny i creativitat, els seus productes i serveis estan subjectes a una renovació constant i es vinculen a l'equipament de la persona.

Als efectes d'aquestes bases reguladores queden excloses les Fundacions (a excepció del Programa 1. Suport a les entitats representatives del sector del comerç) i els Col·legis professionals.

També poden ser beneficiaris els ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals, en el Programa 7: Programa de suport als municipis en l'àmbit del comerç i de l'artesania.

Podeu trobar mes detall de les bases aquí: Accés al DOGC


Convocatòries per al sector COMERÇ

Les subvencions tenen les línies següents:

 1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.
 2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.
 3. Programa de reactivació del comerç.

Els professionals autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer, i parades de mercats municipals, que acreditin mitjançant declaració responsable que per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en el que es va declarar l'estat d'alarma, arrel de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, van haver de tancar o van tenir un decrement de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l'any anterior.

Import màxim: 2500 euros

 1. Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

  Podeu trobar mes detall de les bases aquí: Accés al DOGC


Convocatòria per al sector MODA

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i els serveis afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503880)

Accés al DOGC

 1. Programa per a la reactivació de la moda catalana.

Qui ho pot demanar?

Els professionals autònoms i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclussiva a la fabricació de productes per al sector de la moda que acreditin que per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en el que es va declarar l'estat d'alarma, arrel de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, van haver de tancar o que acreditin un decrement de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l'any anterior.

No podran ser beneficiaris importadors i distribuïdors.

Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comercial


Convocatòria ARTESANIA

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de l'artesania afectat econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503882).

Accés al DOGC

 1. Programa per a la reactivació de l’empresa artesana.
 2. Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç i de l’artesania

A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.