Ajuts per a treballadors en ERTO

10/02/2021

Ajuts per a persones amb ingressos baixos afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària


Del 15 al 25 de febrer estarà actiu el registre per accedir a la línia d’ajuts per a persones amb ingressos baixos afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària. L’import de l’ajuda encara no està determinat.


Qui en pot ser beneficiari?

 • Persones que siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), derivada d’ERTO com a causa de la COVID-19.
 • Persones fixes-discontinues que cobrin prestació extraordinària.

Quins requisits s’han de complir?

 • Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
 • Estar en un ERTO actiu derivat de la COVID -19, amb suspensió total o parcial del contracte, i que aquest ERTO coincideixi almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de desembre de 2020.
 • Que siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària en el cas de fix-discontinu (l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre), o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d’un ERTO dins del mateix període indicat.
 • Complir  els requisits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable. 

Termini de presentació:

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 15 de febrer de 2021 i fins les 15.00 hores del dia 25 de febrer de 2021.


Quina informació cal omplir en el formulari d’inscripció?

 • Dades d'identificació de la persona sol·licitant de la inscripció: NIF/NIE, nom, cognoms i d'altres.
 • Dades de contacte de la persona sol·licitant de la inscripció.
 • Adreça  de residència de la persona sol·licitant de la inscripció.
 • Dades de l’empresa afectada per l’ERTO derivat de la COVID-19.
 • Declaracions responsables en relació al compliment dels requisits.

Quins documents he d’aportar per sol·licitar l’ajut?

Cap. Per fer la sol·licitud del ajut, serà suficient amb complir els requisits establerts en la ordre de convocatòria i omplir el formulari que s’habilitarà a partir del 15 de febrer 2020.


Si l’ERTO de la meva empresa no es deriva de la COVID-19 puc demanar l’ajut?

No, l’ERTO de la empresa ha de ser derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19.


Amb un ERTO parcial tinc dret a l’ajut?

Sí. L’ajut s’adreça a persones amb bases reguladores de la prestació per desocupació i de la prestació extraordinària més baixes, que han estat afectades per un ERTO, com a conseqüència de la suspensió total o parcial dels seus contractes de treball.


Soc fix-discontinu, però no rebo prestació extraordinària, tinc dret a l’ajut?

No. La norma estableix que per optar a l’ajut en el cas de fix-discontinu s’ha de rebre la prestació extraordinària (l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre)


Si he estat amb ERTO per la Covid-19 algun dia durant el més de desembre 2020, però encara no he rebut la prestació ni reconeixement del SEPE, tinc dret a aquest ajut?

. Si la empresa va estar en ERTO durant el més de Desembre, tot i que no s’hagi reconegut la prestació contributiva per part del SEPE, quan aquest organisme el reconegui amb efectes retroactius, es tindrà dret a l’ajut si s’ha realitzat la inscripció prèvia.


Si l’últim mes que vaig cobrar la prestació per ERTO va ser Novembre 2020, tinc dret a l’ajut?

No, l’ERTO havia d’estar viu en el més de Desembre 2020 (com a mínim un dia).


Si he entrat en ERTO al gener 2021, tinc dret a l’ajut?

No, l’ERTO havia d’estar viu en el més de Desembre 2020 (com a mínim un dia).


De quin import és l’ajut?

Encara no està determinat. A partir del tancament del període de sol·licitud, i una vegada es publiquin  les bases i la convocatòria, quedarà establert l’import.


Com podré signar el formulari si no tinc signatura electrònica?

Per omplir el formulari d’inscripció prèvia no cal cap tipus de signatura.


 

Per a més informació sobre els detalls de l’ordre, ho podeu consultar aquí

 

 


Aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.