Aprovada la quarta pròrroga de l’Estat d’Alarma fins al 24 de maig

11/05/2020

Aprovada la quarta pròrroga de l’Estat d’Alarma fins al 24 de maig.


Al BOE del dia 9 de maig s’ha publicat la Resolució de 6 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, fins a les 00.00 hores del dia 24 de maig de 2020.

 

Al BOE del dia 9 de maig s'ha publicat la Resolució de 6 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, fins a les 00.00 hores del dia 24 de maig de 2020. Aquesta quarta pròrroga se sotmetrà a les mateixes condicions establertes en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, presentant les següents novetats:

 

Durant la seva vigència s'iniciarà un gradual aixecament de les mesures de contenció previstes en el pla per a la desescalada, i es podrà acordar pel Ministre de Sanitat, a proposta, en el seu cas, de les comunitats autònomes, i a la vista de l'evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, la progressió o regressió de les mesures aplicables en un determinat àmbit territorial.

 

En el marc d'aquestes decisions, les persones es podran desplaçar pel territori de la província, illa o unitat territorial de referència que es determini, tenint en compte que:

 

  • Els municipis que constitueixen enclavaments rebran el tractament propi de la província que els circumda, sense que sigui obstacle la seva pertinença a una comunitat autònoma diferent.

 

  • Els desplaçaments a una altra part del territori nacional poden, com fins a aquest moment, continuar estant justificats per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de gent gran, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d'anàloga naturalesa (art. 7 RD 463/2020).

 

  • En qualsevol desplaçament s'hauran de respectar les instruccions dictades per les autoritats sanitàries.

 

I tot això tenint en compte que es contempla la possibilitat que en el procés de desescalada es pugui acordar pel Govern, conjuntament amb cada comunitat autònoma, la modificació, ampliació o restricció de les unitats d'actuació i les limitacions respecte a la llibertat de circulació de les persones, de les mesures de contenció i de les d'assegurament de béns, serveis, transports i proveïments, amb la finalitat d'adaptar-les millor a l'evolució de l'emergència sanitària en cada comunitat autònoma.

 

A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.