Canvis en els ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris

04/10/2022

La modificació de la Llei concursal estableix terminis màxims de concessió dels ajornaments, en funció de la garantia, a partir del 1 de gener de 2023.


Terminis màxims de concessió dels ajornaments i fraccionaments

La Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei concursal, regula amb efectes a partir de l'1 de gener de 2023, determinats aspectes relacionats amb l'ajornament i el fraccionament del pagament de deutes tributaris.

Terminis màxims de concessió dels ajornaments i que varien en funció de la garantia:

  • Termini màxim de sis mesos en els dos supòsits següents:
    •  quan el pagament del deute s'asseguri amb garantia diferent de l'aval bancari
    •  quan no s'exigeixi garantia per raó de l'import del deute.

Aquest és el cas més habitual quan es demanen ajornaments inferiors a 30.000 €

  • Termini màxim de nou mesos quan el pagament del deute es garanteixi amb aval bancari o certificat d'assegurança de caució.
  • Termini màxim de dotze mesos quan no s'exigeixi garantia perquè l'obligat tributari no té béns suficients per garantir el deute i existeix risc de perjudici greu en cas d'execució del seu patrimoni.

Observacions:

  • Aquests terminis màxims no modifiquen els que fins ara concedien els òrgans de recaptació de l’AEAT, però ara tindran rang normatiu.
  • També s'eleva a rang legal el límit màxim quantitatiu de 30.000 euros del deute tributari que eximeix al contribuent de l'aportació de garanties.
  • Es preveu que aquestes mesures únicament afectin els deutes tributaris per a la gestió recaptatòria dels quals resulti competent l'Agència Estatal d'Administració Tributària

A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.