Circular modificació període impost turístic.

22/06/2017

IMPORTANT - MODIFICACIÓ LIQUIDACIÓ SEMESTRAL IMPOST ESTADA TURÍSTICA

IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS

DOGC Decret 60/2017, de 13 de juny, pel qual es modifica el Reglament de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

La modificació afecta la liquidació d’aquest tribut, que passarà de ser trimestral a semestral. Per tant, s’haurà de liquidar dos cops a l’any.

- De l’1 d’abril al 30 de setembre del mateix any; i

- De l’1 d’octubre al 31 de març de l’any següent.

El terminis de presentació i ingrés de l’autoliquidació es fixen entre els dies 1 i 20 d’octubre per al primer període de l’any i entre l’1 i 20 d’abril, per al segon.

La quota tributaria no es modifica :

 

TIPUS

Barcelona ciutat

Resta de Catalunya

* Tarifa Especial

Hotels 5*, GL, càmping de luxe

2,25 €

2,25 €

5,00 €

Hotels 4* i superior

1,10 €

0,90 €

3,50 €

Habitatge d'ús turístic HUTG

2,25 €

 

0,90 €

 

Resta d'establiments

0,65 €

0,45 €

2,50 €

 

Com a persones de contacte per qualsevol dubte i tràmit, es poden dirigir a:

Jordi Bautista - jbautista@canovas.net

Helena Juarez- hjuarez@canovas.net


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.