Com afecten al meu negoci les noves mesures per aturar l’increment del COVID19 a Catalunya?

15/10/2020

Com afecten al meu negoci les noves mesures per aturar l’increment del COVID19 a Catalunya?

 

Es limita l’activitat de bars i restaurants, es fixa un aforament del 30% en el comerç minorista, del 50% a activitats culturals, recreatives i gimnasos i es recomana limitar desplaçaments no essencials i el foment del teletreball.


 

El Govern de la Generalitat ha anunciat un paquet de mesures que entraran en vigor a les 12.00 h de la nit del dijous 15 d’octubre de 2020 i tindran una vigència de 15 dies.

IMPORTANT: Aquesta informació és de primeríssima hora, procedeix de la informació facilitada per la Generalitat i resta pendent de la seva publicació al DOGC perquè tingui efectes legals. Podeu consultar la resolució del Procicat aquí

 

Resum de les principals mesures

 

Hostaleria i restauració

Se suspenen les activitats de restauració, excepte en hotels per a l'ús dels clients, centres sanitaris, socials i residencials, i menjadors socials.

Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment amb cita prèvia.

Als espais comuns dels hotels l'aforament s'ha de limitar al 50%..

 

Activitat comercial

Els establiments i locals comercials minoristes han de reduir l’aforament al 30% de l'habitual. Si no és possible, només s'hi permet l'accés d'un sol client.

Els establiments amb una superfície superior a 400 m2 han de tenir controls d’accés.

En els centres comercials també hi ha d’haver sistema de control d’aforament i es restringirà l’accés i ús de zones recreatives com zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

No es poden prestar serveis que impliquin contacte físic amb els clients, excepte que siguin essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen els serveis de tractament de bellesa, excepte els serveis de perruqueria.

Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili.

Se suspenen les fires comercials.

 

Àmbit laboral i professional

Es demana prioritzar el teletreball i les reunions telemàtiques.

Si no és possible, cal aplicar mesures per garantir la distància de seguretat interpersonal: entrades i sortides esglaonades, flexibilitat horària...

En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.

L'ús de mascareta:

 • és obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior.
 • no és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.

Se suspèn la celebració presencial de congressos i convencions.

 

Activitats culturals

Als espectacles d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions:

 • L'aforament es redueix al 50%, tant en recintes tancats com a l’aire lliure.
 • S'han de preassignar els seients.
 • Cal portar un registre d’assistents.
 • L'horari de tancament s'estableix a les 23:00h.

Les biblioteques, arxius, museus i monuments, romanen oberts subjectes a les mesures dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

 

Activitats esportives

Les instal·lacions i equipaments esportius de caràcter lúdic:

 • han de funcionar amb cita prèvia.
 • han de reduir l'aforament al 50%.

Es prohibeix l’ús d’aquells equipaments esportius que no estiguin supervisats.

S'ajornen totes les competicions esportives, excepte les oficials i les professionals

 

Activitats lúdiques i recreatives

Es pot fer ús dels parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils fins a les a les 20:00h.

S'estableix el tancament de:

 • parcs i fires d’atraccions
 • establiments lúdics infantils
 • sales de joc, casinos i bingos
 • Les festes majors queden suspeses.

 

Trobades, reunions i desplaçaments

Es recomana que l'activitat social i els desplaçaments fora del domicili es redueixin al màxim possible. El contacte social s'ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat:

 • Bombolla de convivència: Grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport per evitar l’aïllament social.
 • Bombolla ampliada: Grup de persones de la bombolla de convivència més un(s) altre(s) grup(s) acotat i estable de persones, sempre les mateixes, amb qui la bombolla de convivència estableix relacions familiars, laborals, escolars i de lleure.

Es manté la prohibició de trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que siguin convivents, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

En les reunions que concentrin fins a 6 persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.

 


Aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.

A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net

 

Girona, 14 d’octubre de 2020

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.