Conductors desplaçats a França

29/03/2017

Com sabeu, amb caràcter general, quan un treballador (assalariat o autònom) es desplaça temporalment per prestar serveis a un altre estat, cal realitzar prèviament a aquell desplaçament, una sol.licitud-formulari d’informació sobre la legislació de Seguretat Social aplicable, Model TA.300 davant la SS espanyola.

 

Amb l’acompliment d’aquest tràmit, s’emetrà per l’organisme competent el Certificat A1. Aquest document les autoritats franceses el poden requerir, amb efectes bàsicament 01/04/2017, i si no es disposa, executar una sanció. Tanmateix si s’ha gestionat aquell model TA.300  però no es disposa encara del certificat A1 però es pot acreditar la seva sol.licitud, s’haurà de justificar posteriorment l’obtenció d’aquell A1 per evitar la sanció.

 

El representant que hi hagi de l’empresa a França, ha de disposar còpia d’aquest certificat també.

 

Recordem també que per aquests desplaçaments a França, caldrà alhora tramitar i disposar en la forma prevista el formulari CLEISS, Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale.

 

L’Àrea Laboral i de SS, i l’Àrea de Tràmits i Serveis Administratius de Cànovas, restem a la vostra disposició per gestionar els tràmits que siguin necessaris.