Devolució de quotes als autònoms que hagin cotitzat més que l'import màxim de les quotes

15/03/2017

 


 

Els autònoms que amb pluri-activitat simultània en el règim general hagin cotitzat el 2016 per contingències comunes –incloses les aportacions empresarials, del treballador, i les relatives al règim especial- un import superior a 12.368,23€, tindran dret a una devolució del 50% de l’excés cotitzat de l’esmentada quantitat, amb un màxim del 50% de les quotes obligatòries per contingències comunes ingressades al RETA.

 

La devolució es farà a instància de l’interessat en el primers quatre mesos d’aquest 2017.

 

Per tant, si escau, per sol·licitar la devolució de les quotes esmentades, si us plau, contactin amb l’àrea laboral de Cànovas. En tot cas, cal conèixer el que es va percebre durant l’any anterior en base a l’enquadrament al règim general, i el que es va cotitzar al RETA.