Eines relacionades amb la gestió del certificat COVID

03/12/2021

Entra en vigor la obligació d’ús del certificat COVID per accedir a restaurants, gimnasos, centres esportius i residències de gent gran


Des de les 00.00 hores del dia 3 de desembre fins a les 00.00 hores del dia 10 de desembre de 2021 serà obligatori l'ús del certificat COVID perquè els majors de 13 anys puguin accedir als interiors dels locals de restauració, gimnasos, centres esportius per a les visites a les residències de gent gran.


A continuació us fem un resum de les principals eines relacionades amb la gestió del certificat COVID, la seva obtenció i les mesures de control i accés als locals.


Us del certificat COVID

L'accés als locals, establiments, equipaments o espais habilitats per als àmbits d'activitat en què expressament es preveu en aquesta Resolució es condiciona a la presentació d'un certificat per les persones usuàries, emès per un servei públic de salut, emès en suport digital o en suport paper, que acrediti alguna de les circumstàncies següents:

a) Que a la persona titular se li ha administrat la pauta vacunal completa contra la COVID-19 d'alguna de les vacunes autoritzades (certificat de vacunació).

b) Que la persona titular disposa d'una prova diagnòstica negativa en relació amb la COVID-19 realitzada en les últimes 72 hores en el cas de les proves RT-PCR, i en les últimes 48 hores en el cas dels tests d'antígens (certificat de prova diagnòstica).

c) Que la persona titular s'ha recuperat de la COVID-19 en els darrers sis mesos després d'un resultat positiu obtingut mitjançant una prova diagnòstica considerada vàlida per l'autoritat competent (certificat de recuperació).

D'aquesta condició estan exonerades les persones menors de 13 anys que no tinguin limitat, per raó de l'edat, l'accés a aquests locals, establiments, equipaments o espais d'acord amb la normativa sectorial d'aplicació.


Mesures de control

Les persones titulars o responsables del local, establiment, equipament o espai han de designar personal per al control d'accessos encarregat de fer la comprovació de qualsevol dels certificats previstos presentats per les persones que hi vulguin accedir com a usuàries, sense conservar les dades que s'hi contenen i sense fer-ne ús per a cap altra finalitat que l'esmentada de control d'accés.

A l'entrada dels locals, establiments, equipaments o espais, en una zona visible, s'ha de col·locar un cartell on, d'acord amb el model fet públic en la pàgina web del Departament de Salut, s'informi les persones usuàries de les mesures previstes en aquest apartat, sobre el seu caràcter necessari per a l'accés al local, així com sobre la no conservació de les dades personals acreditades.

Podeu baixar-vos els cartells des d’aquest links:

S'exclouen d'aquest requisit de control d'accés els locals i establiments relacionats al paràgraf primer els que disposin únicament d'espais i terrasses a l'aire lliure, o bé els que tinguin habilitats, en exclusiva, per a l'exercici de l'activitat autoritzada, espais i terrasses a l'aire lliure.


Activitats on és obligatori l'ús del certificat COVID per accedir-hi

Bars i restaurants (a l’interior)

Gimnasos i centres esportius

Residències de gent gran

Locals d’oci nocturn

Festival de música a peu dret en interiors

Celebracions en hotel i restaurants en que es balli en recintes tancats


Com es valida l’accés als locals?

S’haurà de presentar el codi QR del certificat COVID digital de la UE i els responsables d’accés al local el llegiran amb la càmera de la webapp verificacovid.gencat.cat i comprovaran la seva validesa.

El local només tindrà accés a la validesa, o no validesa, del certificat no disposant de cap altra informació sobre la persona.

La persona que vulgui entrar a un local haurà de portar el seu certificat digital, que pot descarregar o imprimir a La Meva Salut.  


Què és i com puc obtenir el certificat COVID digital de la UE?

El certificat COVID digital de la UE és una acreditació que avala l’estat de vacunació de la persona, si ha passat la COVID-19 o si té una prova diagnòstica negativa recent.

Es pot descarregar via web a ”La meva salut”.

Podeu trobar-los a La Meva Salut, dins les seccions Informes i resultats i de Vacunes i certificat COVID digital UE o mitjançant l’App de La meva Salut

Per a més informació podeu clicar aquí


Activitats d'hostaleria i restauració exceptuades

S'exceptuen d'aquesta previsió els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, els menjadors escolars, els serveis de restauració integrats en centres universitaris per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a l'estudiantat i els serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.


Quan cal utilitzar la mascareta?

Quan no es pugui mantenir una distància mínima d’1,5m amb persones no convivents

En espais públics o d’ús publica tancats

Al cotxe amb no convivents i en mitjans de transport públics o privats

Esdeveniments multitudinaris a l’aire lliure si s’està dret o no hi ha prou distància entre seients

Treballadors o visitants de residències

En l’interior d’establiments d’hostaleria i restauració, quan no s’està menjant o bevent


Cliqueu als enllaços per tenir més informació sobre la RESOLUCIÓ SLT/3512/202 I la RESOLUCIÓ SLT/3590/2021 que la modifica.


Aquesta informació està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.