El canvi de la base de cotització / Quota dels treballadors autònoms

15/11/2021

La Llei 6/2017 de reformes urgents del treball autònom va introduir algunes novetats en l'àmbit d’aquest règim especial. Una de les ressenyables, és que ara, l'autònom, pot modificar la seva base de cotització fins a 4 vegades dins del mateix any natural (anteriorment només es podia fer dos vegades a l'any, i històricament, només un cop l’any).

La nova base s'ha de triar entre la base mínima i màxima aplicable en cada exercici (*), que en certs supòsits pot estar limitada per l’edat de l’interessat (des dels 47 anys), i té efectes segons la data de sol·licitud davant la TGSS:

 

Termini de sol·licitud                                           Efectes

Entre l'1 de gener i el 31 de març                    1 d'abril

Entre l'1 d'abril i el 30 de juny                          1 de juliol

Entre l'1 de juliol i el 30 de setembre               1 d'octubre

Entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre        1 de gener de l'any següent

 

(*) Hi ha pendent una modificació normativa per adequar de forma imperativa la base de cotització de l’autònom, amb els seus ingressos reals.

 

La modificació de la base de cotització comporta un augment (o disminució) de la quota a abonar mensualment, i per tant, aquella modificació comportarà en certa mesura també un plus (o una merma) en la protecció de les diferents prestacions d’aquest règim especial (incapacitat temporal, incapacitat permanent, jubilació, viduïtat ... etc), ja que la quantia d’aquestes es calcularà d’acord amb la base assegurada en el període que correspongui.

· Si com a treballador autònom esteu interessats doncs en modificar la vostra base de cotització a l’alça (o a la baixa) amb efectes de l’01/01/2022, caldrà que contacteu quan més aviat millor amb el vostre assessor laboral habitual per que es tramiti la gestió.

 


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui.


Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.