El dia 1 de juny es cobraran les quotes d’aplaçaments i fraccionaments que vencien del 14/5 al 30/5

27/05/2020

El RD 463/2020, de 14 de març, amb el qual es declarava l’Estat d’Alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada el COVID-19, es van suspendre els pagaments establerts en els acords d’aplaçament i fraccionament que vencien entre el 14 de març i el 30 de maig de 2020.

Aquesta suspensió no s’ha ampliat, i aquest venciment es produirà en el següent dia hàbil al dia 30 de maig. D’aquesta manera a aquells contribuents que tenien concedits aplaçaments i fraccionaments, el dia 1 de juny se’ls carregarà al compte l’import corresponent als pagaments que vencien entre el 14 de març i el 30 de maig.

En aquells contribuents que tinguin el domicili fiscal en una població en què el dia 1 de juny sigui festiu (segona pasqua) el càrrec es produirà, en principi, el dia 2 de juny.


El RD Llei 19/2020 afegeix un quart mes sense interessos de demora en els aplaçaments COVID.

El RD Llei 19/2020 amplia a quatre meses el termini en què no es meriten interessos de demora per als aplaçaments COVID de l’article 14 del RD Llei 7/2020, que establien la possibilitat d’aplaçar els pagaments tributaris per liquidacions i autoliquidacions fins al 20 de maig, per un termini de sis mesos. Inicialment, els mesos en què no es meritaven interessos eren tres. 


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.