Es modifica l’Impost d’Estada Turística

16/07/2020

Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.


Nova Quota Tributària – A partir 1 gener de 2021

La quota tributària s’obté de multiplicar el nombre d’estades pel tipus del gravamen corresponent segons el tipus d’establiment turístic, d’acord amb la tarifa següent, amb un límit de 7 unitats d’estada.

TIPUS

Barcelona ciutat

Resta de Catalunya

* Tarifa Especial

Hotels 5*, GL, càmping de luxe

3,50 €

3,00 €

5,00 €

Hotels 4* i superior

1,70 €

1,20 €

3,50 €

Habitatge d’ús turístic  HUTG

2,25 €

1,00 €

 

Resta d'establiments

1,00 €

0,60 €

2,50 €

 


AJORNAMENT TERMINI PRESENTACIÓ PERÍODE DE L’1 D’OCTUBRE DEL 2019 AL 31 DE MARÇ 2020

DECRET Llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2.

De manera excepcional, el termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l’impost sobre les estades en establiments turístics corresponent al període de l’1 d’octubre del 2019 al 31 de març del 2020 (2on semestre 2019), serà entre els dies 1 i 20 d’octubre del 2020.


Com a persones de contacte per qualsevol dubte i tràmit, es poden dirigir a:

Helena Juarez ( hjuarez@canovas.net ) o a Jordi Bautista (jbautista@canovas.net )


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.