Es prohibeixen les trobades de més de 6 persones a Catalunya. Com afecta la mesura al meu negoci?

26/09/2020

Aquesta restricció afecta tant l’àmbit privat com el públic i és igualment aplicable a les taules ubicades en terrasses, restaurants i bars, amb un màxim de sis persones per taula o agrupació d'aquestes. 

Avui entra en vigor la Resolució SLT/2325/2020, de 25 de setembre, amb mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Es prohibeixen les reunions o trobades de més de sis persones, llevat que siguin convivents. Aquesta restricció afecta tant l’àmbit privat com el públic.

Aquesta limitació és igualment aplicable a les taules ubicades en terrasses, restaurants i bars, amb un màxim de sis persones per taula o agrupació d'aquestes.

Podeu consultar el text íntegre de la resolució aquí 


NO es consideren incloses en aquesta prohibició: 

  • Activitats laborals.
  • Activitats de culte.
  • Casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres.
  • Mitjans de transport públic.
  • Tampoc estan incloses (sempre que es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT):
  • Activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars.
  • Les biblioteques, arxius, museus i monuments.
  • Activitats lúdiques, recreatives i l’obertura al públic d’equipaments esportius, com ara piscines descobertes, parcs d’atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions esportives. 

Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació, el qual es podrà exercir en les condicions que determini l’autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics. 


Inspecció i règim sancionador

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador, d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.


Informes periòdics i durada

S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de les mesures.

S'estableix la durada de les mesures en un termini de 15 dies.


Entrada en vigor

Aquesta Resolució entra en vigor el dia 26 de setembre de 2020


Aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.

A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.