Extensió de la moratòria del deute hipotecari als autònoms, empresaris i professionals

05/04/2020

La moratòria del deute hipotecari s’amplia als autònoms, empresaris i professionals respecte dels immobles afectes a la seva activitat econòmica, d'una banda, i a les persones físiques que tinguin arrendats immobles pels quals no percebin el lloguer en aplicació de les mesures a favor dels arrendataris com a conseqüència de l'estat d'alarma.

S'amplia la moratòria del deute hipotecari de el Reial decret llei 8/2020, inicialment prevista per a l'habitatge habitual de les persones físiques, a dos nous col·lectius: el dels autònoms, empresaris i professionals respecte dels immobles afectes a la seva activitat econòmica , i a les persones físiques que tinguin arrendats immobles pels que no percebin el lloguer en aplicació de les mesures en favor dels arrendataris com a conseqüència de l'estat d'alarma.

En la definició de vulnerabilitat econòmica en el cas d'autònoms, empresaris i professionals que poden sol·licitar la moratòria, a més dels requisits generals, s'inclou una referència específica a la pèrdua substancial dels seus ingressos.

“que l’empresari o professional pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial en la seva facturació com a mínim d’un 40%”

Per a l'acreditació de les condicions subjectives els treballadors per compte propi que hagin cessat en la seva activitat, hauran de presentar un certificat expedit per l'AEAT o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.


Aquesta informació és de primeríssima hora, i per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.

L’equip de professionals de Grup Cànovas està al vostre costat per al que us faci falta, podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant la seva adreça de mail habitual o a: info@canovas.net


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.