Finalitza el permís retribuït recuperable

11/04/2020

El Consell de Ministres no ha prorrogat la vigència del permís retribuït recuperable que ha tingut efectes des del 30 de març fins al 9 d'abril de 2020.

Això implica que els treballadors de sectors no essencials, entre altres la construcció i la indústria, tornaran a l’activitat el dia 14 d’abril a Catalunya

Això no significa que no segueixi plenament en vigor les limitacions a l'obertura de determinats establiments i a la mobilitat de persones recollida en el Reial decret 463/2020 pel qual es declara l'estat d'alarma i que s'ha prorrogat fins al 26 d'abril de 2020.

A més, el Govern ha publicat una guia de bones pràctiques en centres de treball per prevenir els contagis de la COVID-19 coincidint amb la reincorporació als seus centres de treball, de tots aquells treballadors i treballadores d'activitats no essencials que no puguin teletreballar.

Com que dilluns que ve 13 d'abril es reprendran algunes activitats, l'informem que utilitzin el document «Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al SARS-CoV-2» actualitzat a 8 d'abril, que, es recorda, és el document de referència per a tots els sectors i activitats en matèria de prevenció enfront de la COVID-19 l'obligatorietat del qual està basada en el Reial decret 463/2020, tal com indica la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el seu Criteri Operatiu 102/2020.

Per a més informació, vegeu el procediment:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Informació addicional

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.