Gir del Suprem en l'acomiadament dels indefinits no fixes.

14/06/2017

LA STS 28/03/2017 ORDENA INDEMNITZAR AMB 20 DIES UNA INVESTIGADORA.
LA JUSTÍCIA DE LA UE JA VA ADVERTIR DE LA PRECARIETAT D’AQUESTS EMPLEATS.
ESPANYA, A L'ESPERA DELS ACLARIMENTS DEL TJUE.

 

Com que no hi regulació a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) per als contractes indefinits no fixos, el Suprem entén que l'extinció de la relació laboral quan es produeix per la cobertura reglamentària de la plaça es pot assimilar amb el que regula l'Estatut dels Treballadors per als acomiadaments per causes objectives, suposant això que la indemnització que els correspon és de 20 dies per any de servei amb un límit de 12 mensualitats. Aquesta nova doctrina anima el legislador a incloure com a causa objectiva d'acomiadament aquesta cobertura reglamentària. 

 


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.