Imminent aprovació de la llei de reforma urgent de l'estatut del treballador autònom

13/07/2017

En breu és prevista la publicació de diversa normativa que farà variar molts aspectes del règim jurídic actual dels treballadors autònoms. Aquestes modificacions, pendent de confirmar-se, es concretaran segurament en les següents:

 

 • Els professionals autònoms podran canviar fins a 4 vegades en el mateix any la seva base de cotització en funció dels seus interessos (o ingressos).
 • Els autònoms, amb condicions, podran donar-se d'alta i de baixa en el règim perquè només es pagui realment pels dies que hagin treballat.
 • S'ampliarà el període de gaudi de la tarifa plana de 50€.
 • Els emprenedors podran optar de nou a la tarifa plana dos anys després d'haver finalitzat l'activitat empresarial.
 • S'establirà també una tarifa plana de 50€ de quota per a les dones que es reincorporin a la feina després de la seva baixa per maternitat.
 • S'aprovarà l'exempció del 100% de la quota d'autònoms durant un any per a la cura de menors o dependents.
 • Es corregirà la quota dels autònoms societaris vinculant-la a la pujada del salari mínim interprofessional de la manera que es determini en els pressupostos generals de l'Estat (LGPE) cada exercici.
 • Es permetrà, amb condicions concretes i estrictes, la compatibilització al 100% de la feina per compte pròpia amb la pensió de jubilació.
 • Es reduirà el recàrrec pels pagaments a la Seguretat Social fets fóra de termini a la meitat, tot passant del 20% al 10% en el primer mes.
 • Es tornarà l'excés de cotització dels treballadors amb pluri-activitat sense que hagin de sol·licitar-ho a instància seva.
 • Els treballadors per compte pròpia podran accedir a una formació adaptada a les seves necessitats per tal de millorar la seva competitivitat i consolidar la seva activitat empresarial.
 • Es milloraran les condicions dels emprenedors amb discapacitat.
 • Es facilitarà i es permetrà la contractació als fills discapacitats dels autònoms.
 • Es reconeixerà l'accident in-itinere (és a dir, d'anada o de tornada al lloc de treball) pels autònoms que hagin assumit les contingències professionals.
 • Es millorarà la seva formació en prevenció de riscos laborals.
 • Els autònoms podran deduir-se un 30% de les despeses de subministraments -com l'aigua, la llum, l'electricitat i la telefonia ...- sempre que es treballi des de casa.
 • S'establiran deduccions per a la manutenció quan afecti directament l'activitat amb un límit de 26 euros diaris, sempre que es puguin comprovar.

 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.