Incorporació dels autònoms a l'administració electrònica

21/11/2017

 

Aquests darrers dies potser heu rebut de l’Administració, de la Seguretat Social, de la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social, una comunicació que com a treballador per compte pròpia o autònom que sou, us emplacen a incorporar- vos a l’administració electrònica. Des d’un temps ençà l’administració va requerint aquesta incorporació: primer s’hi varen incorporar les empreses amb treballadors, i ara és el torn dels treballadors per compte pròpia o autònoms. Per aquests, l’Administració té previst també que tots els tràmits es vagin realitzant per mitjans telemàtics/electrònics, bàsicament.

 

Simplement per donar tràmit a aquesta comunicació que potser heu rebut, i pel cas que no tingueu un certificat electrònic, caldrà obtenir-lo, i tota vegada que s’hagi obtingut, comunicar a l’Administració el vostre correu electrònic, i el número de mòbil, indicant el vostre nom. D’aquesta forma, amb el certificat es podran realitzar els tràmits que siguin, i amb la comunicació dita, l’Administració us podrà remetre un avís de les notificacions oportunes que es dictin, o la mateixa notificació. Amb l’obtenció de l’accés electrònic amb la “Cl@ve” també es poden fer iguals tràmits, però a la pràctica esdevé molt més feixuc. 

 

Per tant,

Si he rebut la comunicació de l’Administració  per incorporar-me a l’administració electrònica

i no tinc certificat electrònic

Cal obtenir el certificat electrònic (*)

Cal comunicar a l’Administració les dades de correu-e i telèfon (*)

Si he rebut la comunicació de l’Administració  per incorporar-me a l’administració electrònica

i tinc certificat electrònic

No cal obtenir el certificat electrònic

Cal verificar i/o comunicar a l’Administració les dades de correu-e i telèfon (**)

 

 

 

 

Si no he rebut la comunicació de l’Administració  per incorporar-me a l’administració electrònica

i no tinc certificat electrònic

Caldrà obtenir el certificat electrònic, per realitzar tràmits futurs o per realitzar la verificació/comunicació de dades(*)

Cal verificar i/o comunicar a l’Administració les dades de correu-e i telèfon (*)

 

 

 

 

Si no he rebut la comunicació de l’Administració  per incorporar-me a l’administració electrònica

i tinc certificat electrònic

No cal obtenir el certificat electrònic

Cal verificar i/o comunicar a l’Administració les dades de correu-e i telèfon (**)

 

(*)   - Contacti amb l’àrea laboral i de SS de Cànovas (Sandra o Irene), per gestionar-ho ràpidament.

 

(**) - Si escau, amb el seu certificat electrònic, pot realitzar la verificació o comunicació personalment. Si ho desitja, des de l’àrea laboral i de SS de Cànovas, el podrem recolzar en aquest pas.

 


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.