Jubilats Actius, autònoms, amb un treballador mínim, poden demanar ara el 100% de la pensió.

11/01/2018

SI VOSTÈ ESTÀ JUBILAT ACTIVAMENT, TREBALLA PER COMPTE PRÒPIA -ÉS AUTÒNOM- I TÉ CONTRACTAT UN TREBALLADOR PER COMPTE D’ALTRI, POT PERCEBRE EL 100% DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ, SI HO DEMANA !!!


El proppassat 26/10/2017 es publicà al BOE la Llei 6/2017 de 24/10/2017, de reformes urgents del treball autònom -vegeu el nostre full informatiu L-167. D’entre altres novetats que incorporava, en destaquem ara una referent als jubilats: des del 26/10/2017, pels JUBILATS ACTIUS (*) , si l'activitat es realitza per compte pròpia i s'acredita tenir contractat, almenys a un treballador per compte d'altri, la quantia de la pensió compatible amb el treball arribarà al 100 % -fins ara, en tots els casos era el 50%.

PER TENIR DRET DONCS AL 100% DE LA PENSIÓ -EN LLOC DEL 50% ACTUAL- CAL QUE EL PENSIONISTA -TREBALLADOR AUTÒNOM JUBILAT AMB UN TREBALLADOR CONTRACTAT PER COMPTE D’ALTRI- HO SOL.LICITI A L’ENTITAT GESTORA (INSS). Si no se sol.licita, es continuarà percebent el 50% de la pensió. De moment però ens consta que no s’admetria pels jubilats autònoms societaris, membres de Societats Civils o Comunitats de Béns, si bé igualment és aconsellable sol.licitar-ho també per aquests ja que si en futur se’ls hi admetés el dret dit, la data de reconeixement hauria de ser des de la data de la sol.licitud.


CONTACTI QUAN MÉS AVIAT MILLOR AMB L’ÀREA LABORAL I DE SEGURETAT SOCIAL DE CÀNOVAS PER GESTIONAR LA SOL.LICITUD DE LA COMPATIBILITZACIÓ DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ ACTIVA, AL 100%

Pot contactar amb nosaltres al telèfon 972 20 26 00 i demanar per Sandra Roura sroura@canovas.net i/o Irene Frigolé ifrigole@canovas.net o en el formulari que hi ha al peu d'aquesta noticia 


(*) Jubilació activa: El gaudi de la pensió de jubilació contributiva és compatible amb la realització del treball per compte pròpia del pensionista, en els següents termes:

  1. a) L'accés a la pensió ha d'haver tingut lloc una vegada complerta l'edat ordinària aplicable específicament a cada cas.
  2. b) El percentatge aplicable a la base reguladora a efectes de determinar la quantia de la pensió causada ha d'assolir el 100%. 
  • La quantia de la pensió de jubilació compatible amb el treball serà equivalent al 50 %

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.