La Inspecció de treball: Actuacions previstes

08/11/2021

La Inspecció de Treball: Pla estratègic 2021-2023

La Inspecció de Treball ha fet públics els seus objectius estratègics pels pròxims anys. Així doncs, a part les tasques usuals i pròpies i ordinàries que realitza aquest organisme, es prioritzaran en els propers anys, els següents assumptes, que s’aniran fiscalitzant doncs.

1.Discriminació per raó de gènere. Els principals objectius són:

.Verificar les discriminacions per raó de gènere en la promoció professional, la contractació (major presència de contractes temporals amb les dones) i l’accés a la formació.

.Verificar si existeix una definició de llocs de treball; si existeix alguna categoria professional que no té accés a formació; i si han existit acomiadaments derivats de l’exercici de drets lligats amb el naixement/conciliació del/a treballador/a.

.Controlar les ofertes d'ocupació que poguessin considerar-se discriminatòries per raó de gènere (tant les realitzades per gestors d'intermediació laboral, com les que es recullin a través d'anuncis en premsa, mitjans de comunicació en general, Internet..., i en especial atenció a les de ETT).

2. Igualtat salarial. El principal objectiu és verificar la inexistència de discriminacions per raó de gènere en matèria salarial (directa o indirecta). Així mateix, es prestarà una especial atenció al compliment del registre salarial - ET art.28.2.

3. Protocols de prevenció de l'assetjament. Es comprovaran els procediments específics per a la prevenció de l'assetjament, la canalització de les denúncies o reclamacions que es puguin formular per part dels/es qui ho hagin sofert. Es realitzarà un seguiment, durant 2 anys, en empreses en les quals s'hagin detectat aquestes situacions.

4. Subcontractació i cessió il·legal en empreses de serveis. Es controlaran els processos de subrogació en empreses de serveis amb la finalitat que no suposin una modificació fraudulenta de les condicions en les quals es desenvolupa el treball.

5. Temps de treball i registre de jornada. Es controlaran els contractes a temps parcial per aflorar els irregulars (en els quals es cotitza per menys hores que les realment treballades) i s'aproximarà als casos concrets la sanció a la prevista en els supòsits de falta d'alta en la Seguretat Social, en consideració a la vulneració de drets laborals que suposen (a més del frau a la SS).

El control no només es realitzarà sobre els contractes a temps parcial irregulars, sinó que també es comprovaran possibles incompliments en matèria de jornada i descansos, així com hores extraordinàries no declarades ni pagades.

 


Tota aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius,  normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la norma estudiada o de la informació concreta.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui.


Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.