La manera de facturar canviarà i caldrà fer adaptacions en els programes informàtics. Què cal tenir en compte?

29/12/2023

El govern està aprovant diverses normatives per establir les condicions que han d'adoptar els sistemes i programes informàtics que facin els processos de facturació i l'estandardització de formats dels registres de facturació amb la introducció de la factura electrònica. Els empresaris i professionals tenen fins a l'1 de juliol de 2025 per a adaptar-se a aquests canvis del programari de facturació.

El reglament (Reial decret 1007/2023, de 5 de desembre) que desenvolupa els requisits dels programes informàtics de facturació per a evitar el "programari de doble ús" afecta als productors i comercialitzadors del programari de facturació, que són els qui hauran d'oferir als empresaris sistemes informàtics de facturació adaptats a la norma. No obstant, és important tenir en compte que aquests canvis afectaran a la manera amb que els empresaris i professionals faran les factures i la obligació de tenir programes informàtic homologats.


Caldrà adaptar els sistemes de gestió a la nova normativa

És important tenir en compte aquestes novetats a la hora de planificar inversions en sistemes informàtics de gestió, ja que si no estan homologats es poden rebre sancions i això obligarà als empresaris i professionals a fer les adaptacions informàtiques que calguin per complir amb la normativa.


La factura electrònica farà desaparèixer els formats tradicionals de facturació

La introducció de la factura electrònica comportarà un gran canvi en la facturació de les empreses. Ja no serà possible emetre factures mitjançant formats com el pdf, word o excel i això obligarà a tenir programes homologats per la AEAT que compleixin els estàndards que marcarà la normativa.

El sistema informàtic haurà de generar automàticament un registre de facturació d'alta de manera simultània o immediatament anterior a l'expedició de la factura, especificant-se el contingut mínim a generar i el més important: s'introdueix la necessitat de generar petjada o hash als registres de facturació, així com signar-los electrònicament.


Entrada en vigor i vigència temporal

El reglament entrà en vigor el 7 de desembre de 2023, amb l'obligació que els obligats tributaris tinguin adaptats els sistemes informàtics adaptats a les característiques i requisits exigits abans de l'1 de juliol de 2025, excepte els productors i comercialitzadors dels sistemes informàtics de facturació que els hauran de tenir en el mercat en un termini de nou mesos des de l'aprovació de l'ordre ministerial que especifiqui tots els detalls tècnics del registre.


A quins obligats tributaris és d'aplicació?

El reglament s'aplicarà als obligats tributaris que s'indiquen a continuació, que utilitzin sistemes informàtics de facturació, encara que només els usin per a una part de la seva activitat:

  • Els contribuents de l'impost sobre societats, excepte els del sector públic i les entitats parcialment exemptes que només estaran sotmeses per les operacions que generin rendes subjectes i no exemptes.
  • Els contribuents de l'impost sobre la renda de les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques.
  • Els contribuents de l'impost sobre la renda de no residents que obtinguin rendes mitjançant establiment permanent.
  • Les entitats en règim d'atribució de rendes que desenvolupin activitats econòmiques
  • Als productors i comercialitzadors dels sistemes informàtics de facturació

Caldrà anar acompanyat d’una empresa de software que compti amb les homologacions de l’AEAT

Aquests canvis obligaran, a la pràctica, a anar acompanyats d’una empresa proveïdora de software que estigui homologat per l’administració i que vagi fent les actualitzacions al sistema a mesura que es vagin introduint modificacions. Caldrà adaptar el sistema de gestió i també els procediments de facturació, ja que les factures hauran de ser verificables i signades digitalment per poder fer un control per part de la AEAT.

A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos a fer aquesta adaptació adaptació i posem a la vostra disposició l’àrea de tecnologia, per ajudar-vos a escollir la opció que més us convingui en funció del vostre perfil i verificar que s’adequa a la normativa.

Atesa la complexitat tecnològica que comportarà, us recomanem que no espereu a darrera hora, ja que les implementacions dels sistemes informàtics de gestió requereixen temps per fer una posada en marxa adequada.


Podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant el seu mail, a info@canovas.net o mitjançant el Whatsapp al 972 20 26 00


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.