LA NOVA LLEI DELS “RIDERS“

17/05/2021

RD Llei 9/2021, de 12 de maig, pel que es modifica l'Estatut dels Treballadors, per garantir els drets laborals de les persones dedicades al repartiment en l'àmbit de plataformes digitals.

Boe de 12 de maig del 2021, amb efectes des del 12/08/2021


Aquest RDL, amb efectes des del 12/08/2021, acota d’una banda el dret d'informació de la representació de persones treballadores en l'entorn laboral digitalitzat, i d’altra estableix la regulació de la relació treball per compte d'altri en l'àmbit de les plataformes digitals de repartiment.


.En primer lloc, en base a la incorporació d’un nou apartat (d) a l’art. 64.4 de l’Estatut dels Treballadors, es reconeix el dret del comitè d'empresa /representants dels treballadors a ser informat/s per aquella dels paràmetres, regles i instruccions en els quals es basen els algorismes o sistemes d'intel·ligència artificial que afecten la presa de decisions que poden incidir en les condicions de treball, a l'accés i al manteniment de l'ocupació, inclosa l'elaboració de perfils.

.En segon lloc, s’introdueix una nova disposició addicional a l’Estatut dels Treballadors (DA 23)  sobre la presumpció laboral dels qui realitzen activitats de repartiment o distribució de qualsevol mena de producte o mercaderia, quan l'empresa exerceix les seves facultats d'organització, direcció i control, mitjançant la gestió algorítmica del servei o de les condicions de treball, a través d'una plataforma digital.

Arran de les tasques realitzades per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, confirmades per la jurisdicció, la nova disposició addicional incorpora els criteris i paràmetres establerts pel Tribunal Suprem que va determinar-ne la laboralitat d’aquella relació, ... quan l'ocupadora assumeix els riscos de l'operació i és beneficiària dels seus fruits, realitzant una important labor de coordinació i organització o control de la prestació,  o ostentant la potestat sancionadora ... i això encara que les seves prerrogatives es manifestin de manera indirecta o implícita, a través de la gestió algorítmica, de les condicions de treball o del servei prestat.

Així a través d'una nova DA, i per acord adoptat en la taula del diàleg social, es trasllada a la Llei la jurisprudència sobre aquesta matèria, amb l'objectiu que l'Estatut dels Treballadors reflecteixi aquestes noves realitats de manera clara:


“Es presumeix inclosa en l'àmbit de l’Estatut dels Treballadors l'activitat de les persones que prestin serveis retribuïts consistents en el repartiment o distribució de qualsevol producte de consum o mercaderia, per part d'ocupadores que exerceixen les facultats empresarials d'organització, direcció i control de manera directa, indirecta o implícita, mitjançant la gestió algorítmica del servei o de les condicions de treball, a través d'una plataforma digital”

En conseqüència, la forma indirecta o implícita d'exercici de les facultats empresarials abasta també els supòsits en els quals s’hi dona una certa flexibilitat o llibertat per part de la persona treballadora en l'execució del treball, ja sigui només aparent, o per portar en realitat aparellada unes conseqüències o repercussions en el manteniment del seu ús, en el seu volum, o en la resta de les seves condicions de treball.

S’ estableix un període transitori de tres mesos, comptats a partir del 12/05/2021, període que s'estima necessari per  possibilitar el coneixement material de la norma i l'adopció de les mesures necessàries per a la seva aplicació per les empreses que siguin.

 


Tota aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius,  normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la norma estudiada. Igualment no s´han dictat encara criteris oficials d´interpretació o desenvolupament, ni tampoc instruccions per a la seva aplicació - interpretació.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.