Les contractes i subcontractes i la contractació temporal. La fi d’un binomi?

27/04/2021

Les contractes i subcontractes i la contractació temporal (obra o servei determinat). La fi d’un binomi?

La sentència del Tribunal Suprem de 29/12/2020

Fins fa molt poc, els nostres tribunals (inclòs el TS) venien acceptant que era possible vincular la durada de la relació laboral del treballador amb la (la seva) empresa adjudicatària (contracte d'obra o servei determinat) al contracte mercantil que es trobava vigent amb l'empresa principal (contracta). I això sempre que no hi hagi frau en la seva confecció, fins i tot quan s’hi donava pròrroga o nova adjudicació. No s'avalava però la condició de temporalitat quan la durada del contracte es tornés excepcionalment o inusualment llarga.

El nou pronunciament dictat pel Tribunal Suprem ha causat cert enrenou entre els operadors jurídics, en determinar que no és possible vincular l'extinció del contracte de treball a la finalització de la contracta.

Aprofita el tribunal per rectificar la seva anterior doctrina que venia mantenint fins ara. Rebutja amb caràcter general que la durada del servei o obra mercantil es projecti sobre el contracte de treball. Tal criteri, s’hi diu, suposa infringir el principi d'indefinició de les relacions laborals que regeix en el nostre ordenament i implica incomplir els paràmetres bàsics que han de regir l'organització empresarial, ja que no és acceptable que s'empri la contractació temporal en les subcontractes quan aquest contracte no hagués pogut ser subscrit per l'empresa principal.

Dit de forma diferent,

La Sala social del Tribunal Suprem ha modificat doncs la seva anterior doctrina i rebutja ara la limitació temporal dels contractes de treball en atenció als contractes mercantils de les empreses. Des de finals dels anys 90, la jurisprudència havia admès que el contracte per obra o servei determinat podia ajustar la seva durada a la de la contracta. Aquest criteri és abandonat per la sentència dita.

El tribunal assenyala que els qui ofereixen serveis a tercers desenvolupen la seva activitat essencial a través de la contractació amb aquests i, per tant, resulta il·lògic sostenir que el gruix d'aquella activitat té el caràcter excepcional, al qual el contracte per obra o servei atén. La sentència declara que resulta difícil continuar mantenint que l'empresa pugui donar suport a l'essència de la seva activitat en base a una plantilla subjecta al règim d'indeterminació de les relacions laborals. Afegeix que l'automatització d'aquesta contractació temporal, pel simple mecanisme de la mera d'activitat, pot portar a situacions de posada en perill de les garanties buscades pel Dret de la Unió Europea.

Finalment, recorda que el legislador ha dissenyat altres instruments per atendre la variabilitat de les necessitats de l'empresa i adoptar decisions sobre la dimensió de la plantilla.

No ha d’estranyar gens doncs que, a partir d’ara, d’acord la nova línia jurisprudencial, les relacions referides es puguin considerar en frau de Llei i despleguin els efectes previstos per aquestes situacions ... en perjudici de l’empresa.

Font : Poderjudicial.es / El derecho.com

 


Tota aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius,  normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la norma estudiada. Igualment no s´han dictat encara criteris oficials d´interpretació o desenvolupament, ni tampoc instruccions per a la seva aplicació - interpretació.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.