Limitacions a les activitats de construcció

13/04/2020

Limitacions a les activitats de construcció: es prohibeixen les obres en edificis en els que hi hagi gent, excepte per a reparacions d'urgència i activitats de vigilància

Sí que es podrà treballar en noves construccions o quan es pugui dividir en zones perquè els treballadors de la construcció estiguin en una part i la resta de persones en una altra, separats i sense contacte.


Mesures excepcionals en matèria d'obres d'intervenció en edificis.

L’ordre SND/340/2020 impedeix que molts treballadors, relacionats amb la construcció, que avui dilluns o dimarts tornaven a treballar -com paletes o lampistes- puguin fer-ho sense tenir importants limitacions.

Aquesta ordre entra en vigor el 12/04/2020 i mantindrà els seus efectes fins a la finalització de la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues, o fins que existeixin circumstàncies de salut pública que justifiquin una nova ordre modificant els seus termes


A quins treballadors afecta?

Aquesta limitació afecta tant als treballadors autònoms com als treballadors per compte aliena.


Quines obres es suspenen?

S'estableix la suspensió de tota classe d'obra que suposi una intervenció en edificis existents, en els supòsits en els que en l'immoble en el qual hagin d'executar-se es trobin persones no relacionades amb l'activitat d'execució de l'obra, i que, a causa de la seva ubicació permanent o temporal, o a necessitats de circulació, i per causa de residència, treball o unes altres, puguin tenir interferència amb l'activitat d'execució de l'obra, o amb el moviment de treballadors o trasllat de materials.

S'exceptuen d'aquesta suspensió les obres referides en l'apartat anterior en les quals, per circumstàncies de sectorització de l'immoble, no es produeixi cap interferència amb les persones no relacionades amb l'activitat de l'obra.


En quines obres es pot treballar?

Es podrà treballar en aquelles obres que estiguin aixecant noves construccions, quan no hi hagi altres persones alienes a l'obra a l'edifici afectat, quan es pugui dividir l'edifici perquè els treballadors de la construcció estiguin en una part i la resta de persones en una altra , separats i sense contacte, o en el cas de reparació d'avaries urgents o de vigilància.


Guia de bones pràctiques en els centres de treball enfront de la COVID-19

Recordem que el Govern d'Espanya ha publicat una guia de bones pràctiques en centres de treball per prevenir els contagis de la COVID19.

Aquesta guia està adreçada a tots aquells treballadors d'activitats no essencials que no puguin teletreballar, recull les mesures més essencials d'higiene i distància interpersonal per aplicar abans, durant i després de l'assistència a la feina.

Per a més informació, podeu consultar el següent article: Guia de bones pràctiques en els centres de treball enfront de la COVID-19


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.