Mesures antifrau de l'AEAT

08/10/2021

Hisenda llença un programa amb IA per detectar factures falses i tindrà accés al registre de titulars reals

Dins les accions per perseguir el frau fiscal, l’AEAT podrà accedir al registre de titularitats reals per combatre el frau fiscal i ha desenvolupat un projecte basat en la utilització d’eines tecnològiques basades en intel·ligència artificial, per ajudar en la cerca d'emissors de factures irregulars.


Com controlarà les factures falses l'Agència Tributària?

L’AEAT ha comprovat que les empreses que cometen aquest tipus de fraus s'agrupen en una sèrie de perfils amb algunes característiques comunes, per la qual cosa és possible generar models predictius amb una capacitat d'encert alta.

Els objectius principals del projecte són:

· Reforçar la detecció de frau i lluitar contra la competència deslleial de les empreses incomplidores respecte de les complidores.

· Millorar l'eficiència en el control, en ajudar a enfocar l'activitat en els expedients amb més risc fiscal.

En aquest projecte s'ha treballat amb casos ja estudiats per l'Àrea d'Inspecció en exercicis anteriors. A partir de totes les dades disponibles, l'eina informàtica genera un model que es pot utilitzar per predir la probabilitat de frau en nous casos similars.

Els motius dels contribuents per cometre aquest tipus de frau són múltiples. Alguns d'ells són els següents:

· Simular despeses per reduir la quota d'IVA a ingressar, o obtenir una devolució.

· Justificar artificialment subvencions.

· Organitzar trames amb diverses empreses involucrades que es beneficien d'aquesta facturació simulada.

· Simular un millor compte de resultats de cara a obtenir millor finançament bancari.

El projecte desenvolupat utilitza eines d'intel·ligència artificial per generar models predictius que facilitin la detecció d'emissors i receptors de factures irregulars. Aquests models podran fer costat al sistema tradicional de selecció, contribuint a reforçar la seva efectivitat.


Registre de titularitats Reals

L'Agència Tributària i el Col·legi de Registradors han signat un nou conveni que permetrà que l’AEAT accedeixi al registre de titularitats reals, ampliant així la informació de la qual disposa en aquesta matèria per combatre aquelles modalitats de frau fiscal en les quals s'utilitzen entramats societaris opacs amb finalitats fraudulentes.

El registre de titularitats reals (d'ara endavant RETIR) és un registre públic, a càrrec dels registradors mercantils, en el qual es fa constar i s'actualitza la informació completa sobre les titularitats reals de les persones jurídiques.

L'accés a aquestes dades per part de l'Agència Tributària facilitarà la detecció de conductes fraudulentes d'entitats aparentment no vinculades entre si, com ara la facturació recíproca per eliminar beneficis del grup, el desplaçament il·lícit de rendes cap a entitats sense tributació efectiva, l'obtenció de devolucions improcedents o l'alçament de béns.

Té la consideració de «titular real» la persona o persones físiques que posseeixin o controlin, directament o indirecta, un percentatge superior al 25 % del capital o dels drets de vot d'una persona jurídica, o que per altres mitjans exerceixin el control, directe o indirecte, de la gestió de la persona jurídica.

 


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Informació addicional

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.