Mesures de cobertura Laboral per fer front al coronavirus

15/03/2020

Davant causes de força major, es poden prendre mesures de regulació temporal de reducció o de suspensió de la jornada laboral, mitjançant un Expedient de Regulació d’ocupació temporal (ERTE)

La situació generada per el coronavirus i la paralització de l’activitat econòmica poden generar dificultats econòmiques a les empreses fins que no es recuperi una certa normalitat. La normativa laboral regula una sèrie de mesures de caràcter temporal, que les empreses poden adoptar quan hi hagi causes degudament justificades.

Davant l'existència de causes de força major temporal, l'empresari pot decidir suspendre els contractes de treball o reduir la jornada laboral, mitjançant el mecanisme de l'Expedient de regulació d'ocupació temporal.

EN QUINA SITUACIÓ ENS TROBEM?

A l’espera de les possibles modificacions normatives i mesures de suport que puguin sorgir en els propers dies, la normativa laboral ofereix la possibilitat de fer un Expedient de Regulació Temporal de Treballadors (ERTE).

EXPEDIENT DE REGULACIO TEMPORAL DE TREBALLADORS -ERTE-

Tenim dos escenaris on es pot donar la situació d’haver d’iniciar un expedient de regulació temporal:

  • Per causa de força major: seria el cas de les empreses que s’hagin vist afectades directament per la decisió de les autoritats sanitàries, bé perquè l’activitat que realitza es vegi directament afectada per la prohibició de seguir prestant serveis, bé perquè la plantilla s’hagi vist afectada directament pel COVID19 o es trobi en situació d’aïllament preventiu, que impossibiliti prestar els serveis amb normalitat.
  • Per causes objectives, tècniques, o de producció: afectació indirecta de la decisió de les autoritats sanitàries, de manera que l’empresa es trobi en una situació que no pugui continuar prestant serveis amb normalitat, ja sigui per falta de subministres, materials, circulació...

En tots els casos cas, és necessari un anàlisi acurat de cada empresa i situació

Grup Cànovas es posa a la vostra disposició per estudiar el vostre cas i proposar-vos la millor solució per assegurar la continuïtat de la vostra empresa i la dels seus treballadors.


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.