Mesures per protegir els treballadors de temperatures extremes i més

15/05/2023

Adopció de mesures urgents de prevenció de riscos laborals en episodis d'elevades temperatures, i més

Reial Decret Llei 4/2023, d'11 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria agrària i d'aigües en resposta a la sequera i a l'agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques, així com de promoció de l'ús del transport públic col·lectiu terrestre per part dels joves i prevenció de riscos laborals en episodis d'elevades temperatures

BOE de 12/05/2023, amb efectes 13/05/2023

 


Protecció a les persones treballadores: Mesures per protegir els treballadors de temperatures extremes

Quan es desenvolupin treballs a l'aire lliure i en els llocs de treball que, per l'activitat desenvolupada, romanguin desprotegits, hauran de prendre's mesures adequades per a la protecció de les persones treballadores enfront de qualsevol risc relacionat amb fenòmens meteorològics adversos, incloent-hi temperatures extremes. Així, els empresaris hauran de prendre mesures adequades per a la protecció dels seus/ves treballadors/es enfront de qualsevol risc relacionat amb aquells fenòmens meteorològics extrems. Aquestes mesures se sustentaran en una avaluació de riscos laborals que tindrà en compte tant les tasques desenvolupades, així com les característiques individuals o l’estat biològic de les persones treballadores.

Les mesures preventives inclouran la prohibició de desenvolupar determinades tasques durant les hores del dia en les quals concorrin fenòmens meteorològics adversos que així ho requereixin, sense perjudici de l'adopció de les mesures de protecció individual que corresponguin.

Si s'emet per part de les Agències de Meteorologia un avís de fenòmens meteorològics adversos de nivell taronja o vermell que determini que les mesures preventives anteriors no garanteixen la protecció dels/es treballadors/es, resultarà obligatòria l'adaptació de les condicions de treball, inclosa la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista.

 


Mesures urgents en matèria agrària per afavorir la liquiditat de les empreses i treballadors per compte pròpia en matèria de SS

Les empreses incloses en el Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agraris podran ajornar les cotitzacions socials dels seus/ves treballadors/es corresponents als mesos de maig, juny, juliol, agost i setembre 2023 amb condicions beneficioses. Se'ls aplicarà un tipus del 0,5%, vuit vegades inferior al legalment establert per enguany (del 4,0625%) i la possibilitat d'allargar el termini d'amortització fins a 4 mesos per cada mes ajornat (enfront dels 3 mesos d'amortització que es permeten habitualment).

També es podran beneficiar d'aquests ajornaments els treballadors inclosos en el Sistema Especial per Compte Pròpia Agraris del Règim Especial de Treballadors Autònoms en les mateixes condicions, per a les seves cotitzacions dels mesos de juny, juliol, agost, setembre i octubre.

 


Tota aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius,  normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la norma estudiada. Igualment no s´han dictat encara criteris oficials d´interpretació o desenvolupament, ni tampoc instruccions per a la seva aplicació - interpretació.

Font: El derecho


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui.

Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pot contactar amb el seu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.