Mesures urgents d’energia, què cal tenir en compte?

09/08/2022

El dia 10 d’agost entren en vigor les mesures d' estalvi i gestió energètica en climatització, que estaran en vigor fins el dia 1 de novembre de 2023.


El Reial Decret llei 14/2022 estableix les següents mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural:


Condicions de temperatura a l'interior dels edificis i locals

a) Temperatura: als recintes calefactats, no pot ser superior a 19º C i als refrigerats, no inferior a 27º C.

b) Humitat: cal mantenir una humitat relativa compresa entre el 30% i el 70%.

Aquestes limitacions s'apliquen els edificis destinats a ús: administratiu, comercial -botigues, supermercats, grans magatzems, centres comercials i similars-, de pública concurrència, cultural -teatres, cinemes, auditoris, centres de congressos, sales d'exposicions i similars-, establiments d'espectacles públics i activitats recreatives, restauració -bars, restaurants i cafeteries- i de transport de persones-estacions i aeroports.


Publicitat de les mesures

Als recintes s'ha d'informar mitjançant cartells informatius o l'ús de pantalles de les mesures aplicades.

La obligació de fer publicitat de les mesures d’estalvi energètic entra en vigor el dia 2/09/2022 i  serà vigent fins el dia 1 de novembre del 2023.


Il·luminació d’aparadors i tancament de portes

Als locals amb accés des del carrer, cal disposar d'un sistema de tancament de portes adequat (obligatori abans del 30-9-2022) i és obligatori apagat l'enllumenat dels aparadors des de les 22.00 hores.


Cal tenir present la normativa de seguretat i salut als llocs de treball

Consulteu amb l’empresa que us fa l’avaluació de riscos i el pla de prevenció per adaptar aquesta norma a les circumstancies de la vostra empresa.


Excepcions a tenir en compte

Per a l'aplicació d'aquestes mesures s'han de tenir en compte les limitacions següents:

a) Amb relació als centres de treball, aquests llindars s'han d'ajustar a la normativa sobre disposicions de seguretat i salut als llocs de treball (RD 486/1997 annex III), que estableix els valors següents:

  • La temperatura on es realitzin feines sedentàries, pròpies d'oficines, per exemple, ha d'estar compresa entre 17 i 27 ºC; i si es realitzen treballs lleugers, ha d'estar compresa entre 14 i 25 ºC.
  • La humitat relativa ha d'estar compresa entre el 30 i el 70%, excepte en locals amb riscos per electricitat estàtica en què el límit inferior és del 50%.

b) Tampoc no s'han de complir als recintes que justifiquin la necessitat de mantenir condicions ambientals especials o disposin d'una normativa específica que així ho estableixi. Això no obstant, en aquest cas ha d'existir una separació física entre el recinte amb els locals contigus obligats a mantenir les condicions indicades anteriorment. 

A nivell esquemàtic, les condicions ambientals aplicables als llocs de treball son:

 


Tota aquesta informació és de primera hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la norma estudiada. Igualment no s´han dictat encara criteris oficials d´interpretació o desenvolupament, ni tampoc instruccions per a la seva aplicació.

A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


Grup Cànovas 1852, 170 anys al teu costat

Informació addicional

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.