Modificació de la restricció en els ajornaments de les quotes d'iva per els autònoms

19/01/2017

El 13 de gener l’Agència Tributària va publicar una nota on es flexibilitzava la restricció a l’ajornament de les quotes d’Iva repercutides.


 

Concretament, es referien als autònoms, permetent-los sol·licitar l'ajornament de les quotes d’IVA, en funció de l'import global del deute, sense necessitat d’acreditar el no cobrament de les quotes.

Davant, però, les contradiccions de la pròpia nota es va interpel·lar al Govern per què aclarís millor, qui i amb quines condicions, podia ajornar i fraccionar l’IVA.

Finalment, es va emetre una nova instrucció interna que, aclareix que podran sol·licitar l’ajornament-fraccionament, tant les persones físiques (autònoms), com les persones jurídiques, com les entitats en atribució de rendes, d'acord amb els requisits descrits en el document adjunt...

 
 

Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.