Modificació impost estada turística

31/03/2017

 

IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS

Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre les estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

 

NOVA QUOTA TRIBUTÀRIA (a partir 1 d'abril de 2017)

La quota tributària s’obté de multiplicar el nombre d’estades pel tipus del gravamen corresponent segons el tipus d’establiment o equipament turístic, d’acord amb la tarifa següent, amb un límit de 7 unitats d’estada.

 

 

TIPUS

 

Barcelona ciutat

Resta de Catalunya

* Tarifa Especial

 

Hotels 5*, GL, càmping de luxe

 

 

2,25 €

 

2,25 €

5,00 €

 

Hotels 4* i superior

 

1,10 €

0,90 €

3,50 €

 

Habitatge d’ús turístic HUTG

 

2,25 €

0,90 €

 

 

Resta d'establiments

 

0,65 €

0,45 €

2,50 €

 

*Tarifa especial és aplicable a les estades en els establiments que, dins un centre recreatiu turístic, estiguin situats a les àrees en què s’admeten activitats de joc i apostes.

 

Com a persones de contacte per qualsevol dubte i tràmit, es poden dirigir a:

Jordi Bautista jbautista@canovas.net

Helena Juarez hjuarez@canovas.net