Normes de cotització i més, any 2017

12/04/2017

 

NORMES DE COTITZACIÓ I MÉS - ANY 2017 Ordre ESS/106/2017 de 09/02/2017 (B.O.E. núm. 36, d’11/02/2017) -  LGPE 2016, Llei 48/2015 de 29/10/2015  (B.O.E. núm. 260, de 30/10/2015) – prorrogada per l’art. 134.4 CE .

 

  •  Cotització a la seguretat social.
  •  Règim especial dels treballadors autònoms.
  •  Sistema especial d'empleats de la llar (servei domèstic).
  •  Salari mínim interprofessional.
  •  Iprem.

 

Trobaran tota la informació a l'arxiu PDF adjunt.