Nou ajornament per a les declaracions del 1T 2021

24/03/2021

El RD Llei 5/2021 permet l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d'abril fins al dia 30 d'abril de 2021. No es paguen interessos de demora en els 4 primers mesos.


Qui en pot ser beneficiari?

  • Persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 en 2020.

Condicions de l’ajornament

  • Pagament únic a 6 mesos (venciment a 20/10/2021 per a les declaracions trimestrals del 1T).
  • No es paguen interessos de demora en els 4 primers mesos.

IMPORTANT

  • No es pot demanar l’ajornament per a deutes superiors a 30.000 euros.
  • El venciment del pagament coincidirà amb el venciment de pagament dels deutes del 3T.
  • Es poden ajornar tributs que hagin de ser legalment repercutits (IVA), obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o obligats a realitzar l'ingrés a compte (IRPF) i obligacions tributàries que hagi de complir l'obligat a realitzar pagaments fraccionats de l'impost sobre societats.
  • Si es demana l’ajornament sense complir les condicions, es considerarà com a no presentat i el deute entrarà en període executiu, amb els corresponents recàrrecs.
  • En el cas de tenir el dret a devolucions d’impostos, l’administració compensarà el deute ajornat d’ofici. Això és especialment rellevant en el cas que s’hagin demanat devolucions d’IVA (mensuals o anuals) que s’haurien de retornar abans del venciment de l’ajornament.

 

Per a més informació sobre els detalls del RDLL, ho podeu consultar aquí

 


Aquesta informació està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.