Nou sistema de cotització dels treballadors per compte pròpia o autònoms

30/12/2022

Circular de l'Àrea Laboral i Recursos Humans del Grup Cànovas 1852 (la podeu descarregar en aquest enllaç) sobre el RDLlei 13/2022 de 26 de juliol, pel qual s’estableix un nou sistema de cotització dels treballadors per compte pròpia o autònoms i millora de la protecció per cessament; i més

RDL 13/2022 de 26/07/2022, Boe de 27/07/2022  // RDL 14/2022 d’1 d’agost, Boe d’02/08/2022 // Resolució de 25 d'agost de 2022, del Congrés dels Diputats, de l'Acord de convalidació, Boe de 30/08/2022


Aquesta reforma és efectiva bàsicament des del gener del 2023. La reforma estableix que en els pròxims 3 anys (2023 – 2025) es desplegarà progressivament un sistema de 15 trams que determinarà les bases de cotització (i les quotes) en funció dels rendiments nets de l'autònom, com a transició al model definitiu de cotitzacions per ingressos reals que es produirà com a màxim en 9 anys, i tindrà efectes des del 01/01/2032. S’hi donaran abans d’aquesta data doncs 2 períodes transitoris, de 3+6 anys. Els treballadors, per establir la seva base, hauran d’efectuar una declaració de la mitjana mensual dels seus rendiments econòmics nets anuals que prevegin obtenir arran de la seva activitat econòmica o professional, i mentre duri el període transitori, adequar-ho a unes taules ja previstes amb trams.


A més, es defineix el concepte de rendiments nets. Aquests es calcularan deduint dels ingressos, totes les despeses produïdes en exercici de l'activitat i necessàries per a l'obtenció d'ingressos de l'autònom. A aquesta quantitat, s’hi sumaran les quotes d’autònoms, i s’hi aplicarà addicionalment una deducció per despeses genèriques del 7% (3% pels autònoms societaris). El resultat seran els rendiments nets, i aquesta serà la xifra que determinarà la (previsió) base de cotització i per tant a la fi la quota corresponent. Si escau, posteriorment, es regularitzarà per part de la mateixa TGSS, a l’alça o a la baixa, quan les dades dels rendiments es tornin definitives.


Aquesta informació està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.